Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12581
Title: Modernleşme Sürecinin Halk Müziğine Etkileri
Other Titles: Effects Of Modernization Process On Folk Music
Authors: Yurtçu, Cihan
Hacıoğulları, Yücel
Türk Müziği
Turkish Music 
Keywords: Müzik
Halk müziği
Modernleşme
Müzik
Music
Folk music
Modernization
Music
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Modernleşme Sürecinin Halk Müziği'ne Etkileri başlıklı bu çalışmada, kavramsal çerçevede uzlaşma sağlamak için öncelikle çalışma konusu kapsamında yer alan terimlere ilişkin açıklamalara yönelinmiştir
In this study on Effects of Modernization Process on Folk Music, first explanations were searched for the terms that are used in the scope of the subject of study in order to provide a consensus on the conceptual framework.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/12581
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
415941019.pdf697.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.