Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12569
Title: Halk Oyunları Notasyon Sistemi Denemesi: Hareket Portesi
Other Titles: A Notation System Experiment Of Folk Dances: Movement Staff
Authors: Ötken, Nihal
Ödemiş, Sonay
Türk Müziği
Turkish Music 
Keywords: Hareket Notasyonu
Anatomik Hareketler
Dans Yazımı
Movement Notation
Movement Staff
Anatomical Movements
Issue Date: 2011
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu çalışmada Anatomi bilimi temelinde halk danslarının yazımının yapılmasını amaçlanarak deneysel bir araştırmanın neticesinde tasarlanan ve Hareket Portesi Notasyon Sistemi adı verilen hareket notasyonu denemesine yer verilmektedir. Hareket Portesi Notasyon Sistemi'nde kullanılan anatomik kavram ve terimlerin açıklanması yapılmakta ve Hareket Portesi Notasyon Sistemi'nin temelini oluşturan bu kavramlara dayanan ana prensipler olan; temel çalışma prensibi, açılandırma prensipleri ve işaretleme prensiplerine yer verilmiştir. Deneysel bir araştırmanın ürünü olan bu çalışma neticesinde, halk danslarının, tasarımı yapılan ve Hareket Portesi Notasyon Sistemi adı verilen sistem ile yazılabileceği sonucu ortaya çıkmıştır. Anahtar Kelimeler: Hareket Notasyonu, Anatomik Hareketler, Dans Yazımı, Dans Analizi, Koreoloji.
In this study, we approached a notation system experiment named Movement Staff Notation System (MSNS) which is designed after a quinquennial experimental research period and that aims writing folk dances on the anatomy science basis. We began with explaining anatomical concepts and terms that are used in MSNS. We gave place to main principles; fundamental study principle, angle principles, and marking principles based on these concepts used in anatomy science and underlie MSNS. After a quinquennial experimental research period with this study, a result is ensued that folk dances and all body movement can be written with the system named MSNS. Keywords: Movement Notation, Movement Staff, Anatomical Movements, Dance Writing, Dance Analyze, Choreology
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/12569
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
415071021.pdf282.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.