Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12519
Title: The Philosophy Of Art And Politics: A Comprehensive Analysis Of The Role Of Western Art In Politics
Other Titles: Sanat Felsefesi Ve Politika: Batı Sanatı’nın Politika’daki Rolü Üzerine Kapsamlı Bir Araştırma
Authors: Koçan, Gürcan
Dönmez, Damla
286606
Siyaset Çalışmaları
Political Studies
Keywords: Siyasal Bilimler
Avrupa sanatı
Sanat
Sanat felsefesi
Siyaset
Political Science
European art
Art
Art philosophy
Politics
Issue Date: 2011
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Sanat ve Politika'nın her birinin insan olmanın gerekli koşullarından biri olduğu kuşku duyulmaz bir gerçektir. Ayrıca, bu iki disiplinin her biri bir diğerinin de gerekli koşuludur. Sanat Politika'ya ihtiyaç duyarken, Politika da Sanat'a ihtiyaç duymaktadır. Her ne kadar, karşılıklı her iki ilişki de incelenmeye değer olsa dabu tezde bu ilişkinin bir kutbu ile ilgilenilecektir; Politika'nın neden Sanata ihtiyaç duyduğuna. Sanat, Politika üzerinde pek çok sebepten önemli bir rol oynamaktadır. Birincil olarak Sanat toplumdaki iletişimi güçlendirir, Politika'nın değerlerini yıkar ve onu yeniden tanımlar ve son olarak da Sanat, Politika'ya özgürlük getirir. Sanat, tıpkı bir devrim gibi Politika'nın kahkahası görevini görür. Kahkaha hayatta ne rol oynuyorsa, Sanat da Politika da aynı işlevi görür. Bu ilişkiyi daha iyi anlayabilmek için, öncelikle hayatın anlamının ne olduğu sorgulanacaktır. Onun kapsamlı bir analizinden sonra, insanların Sanat'a ve Politika'ya neden ihtiyaç duyduğunun cevabını verecek olan, her ikisinin yaşamdaki yeri belirlenecektir. Buna göre, yaşamın anlamı yaşamaktan öte bir şey olmamaktır ve yaşamak da ancak iyi olarak nitelendirildiğinde yaşamak olarak adlandırılabilir. Bu sebeple, ?iyi yaşamak? Sanat ve Politika'nın varoluşu ile sağlanabilir. Bu yüzden, hemen ardından Sanat'ın ne olduğu sorusunun tanımlanması gerekir. Sanat; deneyim, diyalog ve festivaldir. Tüm bu tanımlayıcı özelliklerin sonucu olarak, Sanat iletişimi ve özgürlüğü getirir. Politika'nın değerlerini yıkar ve ona yeni değerler üretir. Politik arenanın ?iyi yaşama? sürecinde varlığını devam ettirmesini sağlar. Onu, oluşma ilkesine uyumlu olarak, yeniden üretir, canlandırır ve tazeler. Sanat, Politika'nın kahkahası olur ve bu da modern tiyatronun ilkel hali olan Karnaval temasıyla son bölümde örneklendirilmektedir. Karnaval'da kullanılan Soytarı ve Deli imgelerinin de kahkaha motifleri olarak kullanılışının incelenmesi ile Sanat'ın Politika'daki rolü daha iyi algılanabilecektir.
It is an indubitable fact that both Art and Politics are the necessary conditions of being human. Moreover, they are the necessary conditions of each other. Wherever Art requires Politics, Politics requires Art. Although both of the relationship is worth to be analyzed, in this thesis one pole of this is going to be taken into consideration, why Politics to require Art. Art plays an important role in Politics for various reasons. First, it brings communication; second, it devaluates and revaluates it and lastly it brings freedom. Art becomes the laughter of Politics like a revolution. Whatever the role laughter takes in life, Art functions the same in Politics. In order to understand this relationship, first the meaning of life is sought and consequently after a conceptual analysis of it, then the place of Politics and Art are situated which answers why humans to need them. The purpose of life could be nothing but to live and living could be described only with its wellness. Hence, ?living well? is accomplished via the existence of Art and Politics. Therefore, consequently what Art to be is defined. Art is experience, dialogue and festival. As a result of these definitive properties, Art brings communication, devaluation, revaluation and lastly freedom. Art becomes what sets the political arena to survive for the process of living well. Art regenerates, renovates and revives it in accordance with the principle of becoming. Art becomes the laughter of Politics and this is exemplified in the example of Carnival, a primitive form of contemporary theater, in which the Fool and the Madman are used as laughter motifs where the role of Art in Politics is witnessed best.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/12519
Appears in Collections:Siyaset Çalışmaları Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
419081005.pdf655.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.