Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12518
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGözaydın, İştartr_TR
dc.contributor.authorErtürk, Gizemtr_TR
dc.date2013tr_TR
dc.date.accessionedPolitical Science, European Union, Religion, Religious-politics relations, Muslimism, Secularism, Full membership , Turkey, Adaptation process, Soft power ,Islam religiontr_TR
dc.date.accessioned2017-01-03T13:33:47Z-
dc.date.available2017-01-03T13:33:47Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/12518-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2013en_US
dc.description.abstractBu tezde cevaplanmaya çalışılan temel soru şudur: ?Türkiye, çoğunluğu Müslüman olan nüfusu ile Avrupa Birliği?ne üye olabilir mi?? Sonuç olarak, bu tez dinin tek başına Türkiye?nin AB?ye üyelik sürecinde bir engel teşkil etmeyeceğini savunmaktadır. Entegrasyon, basmakalıp algıların değişmesiyle mümkün olabilir. Örnekse, ?Türkiye çoğunluğu Müslüman olan nüfusuyla Avrupa Birliği?ne üye olabilir mi?? gibi hâkim soruların yerini ?Avrupa Birliği, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bir ülkeyle birlikte yaşamayı ister mi?? almalıdır. Anahtar Kelimeler: Politika, Din, yumuşak Güç, Avrupa, Sekülarizmtr_TR
dc.description.abstractThe main question tried to be answered in the thesis is ?Can Turkey be a member of the European Union with a Muslim majority?? The thesis reaches a conclusion investigating if there is a possibility of integration. The main argument is that religion all by itself could not be an obstacle in Turkey?s accession to the European Union. Integration can occur with changing stereotyped perceptions. To illustrate, dominant questions, such as ?Does Turkey maintain membership to the European Union with its Muslim majority population??, should be changed into ?Does the European Union want to live together with a country which has a Muslim majority population on the condition that Turkey provide all criteria expected from a candidate state?? Keywords: Politics, Religion, Soft Power, Europe, Secularismen_US
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Social Sciencesen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectSiyasal Bilimleren_US
dc.subjectAvrupa Birliğien_US
dc.subjectDinen_US
dc.subjectDin-siyaset ilişkilerien_US
dc.subjectMüslümanlıken_US
dc.subjectSekülerizmen_US
dc.subjectTam üyeliken_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectUyum sürecien_US
dc.subjectYumuşak güçen_US
dc.subjectİslam dinien_US
dc.titleTürkiye’nin Avrupa Birliği’ne Üyeliği Sürecinde Dinin Rolü: Bir Engel Mi?tr_TR
dc.title.alternativeThe Role Of Religion In Turkey’s Accession To Eu: An Obstacle?en_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID331922tr_TR
dc.contributor.departmentSiyaset Çalışmalarıtr_TR
dc.contributor.departmentPolitical Studiesen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Siyaset Çalışmaları Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
419091019.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.