Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12517
Title: Being A Worker In A Small Scaled Industry Zone: A Perspective Focusing On The Workers’ Experiences Around The Problematic Of Class Making In Terazidere
Other Titles: Küçük Ölçekli Sanayi Bölgesinde İşçi Olmak: Sınıf Oluşumu Bağlamında İşçi Deneyimleri Odaklı Bakış Açısı, Terazidere Örneği
Authors: Arısan, Mehmet
Kovankaya, İrfan Emre
239048
Siyaset Çalışmaları
Political Studies
Keywords: Endüstrileşme
Endüstriyel bölgeler
İşçi sınıfı
Endüstriyel ilişkiler
Üretim yönetimi
Endüstriler
Industrialization
Industrial districts
Working class
Industrial relations
Industrial management
Industries
Issue Date: 2009
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu tezde, Edward Palmer Thompson ve Pierre Bourdieu'nün kavramsal yaklaşımları çerçevesinde Terazidere'deki ufak ölçekli sanayi bölgelerinde çalışan işçilerin deneyimleri aktarılmaya çalışılmaktadır. Bourdieu'nün sosyolojik yaklaşımının, çalışılan alandakine benzer değişkenlikteki grupların oluşumunun açıklanmasında ihtiyaç duyulan esnek kavramsallaştırmayı sağlayabileceği düşünülmektedir. Tezin amacı, İstanbul metropoliten alanı merkezi bölgelerine yakın ve neo-liberalizm ile uyumlu belirli üretim rejimlerinin baskın olduğu homojen bir sanayi bölgesinde, çeşitli hayatta kalma stratejilerinin oluşturulması ve geliştirilmesi bağlamında işçi deneyimlerinden ufak bir kesit sunmaktır. Bu bağlamda, kolektif örgütlenme araçlarından yoksun olan işçilerin saklı ve sembolik direnişlerini oluşturan çeşitli hayatta kalma stratejileri ve bu stratejilerin oluşumunda ve gelişiminde etkili olan dinamiklere ilişkin örnekler aktarılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Sınıf Oluşumu, Emek çalışmaları, Bayrampaşa, Bourdieu
In this thesis, experiences of workers in a small scaled industry zone in Terazidere are narrated influenced by the conceptual approach of Edward Palmer Thompson and Pierre Bourdieu. It is thought that Bourdieu?s sociological approach may provide a flexible conceptualization needed to interpret the establishment of such dynamic groups. The aim of the thesis is to draw a small picture of the workers? experiences in terms of creating and developing survival strategies in a homogeneous industrial zone by the central districts of İstanbul metropolitan area where the certain production regimes are dominant in concordance with neo-liberalism. Examples on certain strategies of survival which form the hidden and symbolic resistances of workers who are deprived of collective organisation tools, and the dynamics which are affective in the formation and development of such strategies are mentioned. Keywords: Class Formation, Labour Studies, Bayrampaşa, Bourdieu
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/12517
Appears in Collections:Siyaset Çalışmaları Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
419061005.pdf613.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.