Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12476
Title: Piyano Çalmaya Bağlı Sakatlanmaların Önlenmesi: Sanatlar Tıbbı, Fizyolojik Bilgilenme, Destekleyici Teknikler Ve Kişisel Tutum. Türkiye'deki Piyanistlerle Bir Çalışma
Other Titles: Prevention Of Pianistic Injuries: Performing Arts Medicine, Physiological Knowledge, Supportive Techniques And Personal Attitude. A Survey With Turkish Pianists
Authors: Beşiroğlu, Ş. Şehvar
Ercan, Senem Zeynep
277617
Müzik
Music
Keywords: Müzik
Korunma
Müzik
Müzik aletleri
Piyanist
Piyano
Sakatlanmalar
Teknik
Teknik eğitim
Music
Protection
Music
Musical instruments
Pianist
Piano
Injuries
Technical
Technical education
Issue Date: 2010
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Tüm diğer enstruman icracıları gibi profesyonel piyanistler de çalışma alışkanlıkları ve şartlarına bağlı olarak piyano çalmaktan kaynaklı kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları geçirmektedirler. Bu tez kapsamında Türkiye'deki 60 profesyonel piyanistle anket çalışması yapılmıştır. Katılımcılara çalmaya bağlı teşhis edilmiş sakatlanmaları, sağlık alanında çalışanlarla temasları, eğitim hayatlarının önleyici bilgilendirmeye yaptığı katkı, kişisel tavırları, aldıkları önlemler ve egzersiz alışkanlıkları sorulmuştur. Ankete katılan 60 piyanistin 24'ü çalmaya bağlı oluşan bir ya da birden fazla teşhis edilmiş sakatlık geçirdiğini belirtmiştir.
Sixty professional pianists in Turkey have been asked to complete a qualitative survey with questions about their knowledge and skills in injury prevention techniques, perceptions of their own training in this subject, `diagnosed? injuries in the past (if any), access to medical specialists, types of exercises they commonly use and their practice habits. . The results indicated that 24 of 60 respondents had been previously `diagnosed? with playing-related injuries.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/12476
Appears in Collections:Music Graduate Program - Doctorate

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
409032009.pdf6.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.