Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12472
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAşkın, Cihattr_TR
dc.contributor.authorAkbulut, E. Ceylan Ünaltr_TR
dc.date2010tr_TR
dc.date.accessioned2017-01-03T13:18:31Z-
dc.date.available2017-01-03T13:18:31Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/12472-
dc.descriptionTez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010tr_TR
dc.descriptionThesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2010en_US
dc.description.abstractMüzik eğitimi, özel anlamda da piyano eğitimi birçok yöntem ve bilimsel yaklaşımları içerisinde bulundurmaktadır. Bu tez, piyano öğrencileri için öncelikle Türkiye'de yazılmış, başlangıç repertuarları hakkında bilgi sahibi olmak adına planlanmış bir çalışmadır. Halk müziği ezgilerinin piyano için düzenlenmesi fikri tek bir ülkeye ait olmayıp, gerek piyano eğitimcileri gerek besteciler tarafından çalışmalar devam etmektedir. Bu anlamda yerel ezgi düzenleme çalışmalarının yanı sıra, çeşitli ülkelerin ezgilerinden oluşan albüm çalışmaları da incelenmiştir. Türk ezgilerinden oluşan bir başlangıç piyano metodu ihtiyacı ve isteği de anket ve görüşmelerin sonucunda ortaya çıkartılmıştır. Okul öncesi ve yetişkinler için hazırlanmış oniki adet Türk ezgi düzenlemelerinden oluşan parça önerilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThis thesis is written to elucidate the starter repertoires which were composed primarily in Turkey for ones who decide to become piano students. The idea of the arrangements of the local music tunes for the piano does not belong to one country. The context allows piano educators, composers and researchers to work on the matter. The interviews and questionnaires also exposed the need and desire of a beginner's piano method that is put together using Turkish tunes. Twelve arrangements of Turkish tunes are recommended for pre-school students as well as adults.en_US
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Social Sciencesen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectMüziktr_TR
dc.subjectEzgitr_TR
dc.subjectEğitimtr_TR
dc.subjectHalk müziğitr_TR
dc.subjectMüziktr_TR
dc.subjectMüzik aletleritr_TR
dc.subjectMüzik eğitimitr_TR
dc.subjectPiyanotr_TR
dc.subjectÇalgı eğitimitr_TR
dc.subjectMusicen_US
dc.subjectIntonationen_US
dc.subjectEducationen_US
dc.subjectFolk musicen_US
dc.subjectMusicen_US
dc.subjectMusical instrumentsen_US
dc.subjectMusic educationen_US
dc.subjectPianoen_US
dc.subjectInstrumental educationen_US
dc.titleArrangements Of Selected Turkish Tunes For Early-elementary Piano Educationen_US
dc.title.alternativeBaşlangıç piyano eğitimi için düzenlenmiş Türk ezgileritr_TR
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID277616tr_TR
dc.contributor.departmentMüziktr_TR
dc.contributor.departmentMusicen_US
dc.description.degreeDoktoratr_TR
dc.description.degreePhDen_US
Appears in Collections:Music Graduate Program - Doctorate

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
409042003.pdf4.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.