Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12455
Title: Risk'ten Korunma Amaçlı Türev Ürün Kullanımının Belirleyenler Ve İMKB 30 İçin Bir Uygulama
Authors: Karakaş, Derya
Dündar, R. Zeynep
289603
İktisat
Economics
Keywords: Ekonomi
Riskten korunma
Vadeli işlem piyasaları
İMKB
Economics
Protection from risk
Future markets
İstanbul Stock Exchange
Issue Date: 2011
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Son yıllarda finans piyasalarındaki gelişme ve derinleşme riski de beraberinde getirmiştir. Yatırımcının maruz kaldığı bu riske karşı geliştirilen çeşitli yöntemler, finansal piyasalar için büyük önem taşımaktadır. Alternatif yöntemlerden biri olan türev ürünler, yatırımcının imdadına yetişmiş ve riskten korunmada kalkan görevi görmüştür. Bu çalışmada İMKB-30 şirketlerinin riskten korunma amaçlı kullanımı incelenmiştir. 2000-2009 yıllarını kapsayan çalışmada, Tobit model kullanılarak finans ve finans dışı sektörlerin türev kullanımlarındaki farklılaşma açıklanmaya çalışılmıştır. Ortaya çıkan sonuca göre, riskten korunma amaçlı türev kullanımı, finans dışı sektörler için anlamlı bir sonuç vermiş; likidite oranı, kaldıraç etkisi, firma büyüklüğü, ihracat değeri ve gölge değişkenler finans-dışı sektörler için türev ürün kullanımını açıklamada başarılı olmuşlardır, finans sektörü için ise spekülatif amaçlı kullanımın baskın olduğu sonucu ortaya çıkmıştır
Recent advances and deepening in financial markets has brought with it new risks. New approaches are critically important to handle investors' increased exposure to risk. Among the other alternatives, derivative products have been more widely preferred to safeguard investors from risks. In this study the use of ISE-30 companies for the purpose of risk-protection have been investigated. The study which covers the period between 2000 and 2009 uses a Tobit model to explain the differences of financial and non-financial sectors in using derivatives. Results show solid evidence of the contribution of the derivatives toward protecting non-financial sectors against risks with the liquidity, leverage effect, company size, export amount, and dummy variables found to have the most impact. The study also finds that, unlike non-financial sectors, the use of derivatives in financial sectors is mostly limited to speculative purposes.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/12455
Appears in Collections:İktisat Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
412091032.pdf14.9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.