Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12454
Title: Türkiye’de Fon Akımlarının Kontrolü: Sermaye Piyasalarında Bankalar Ve Holdingleri
Other Titles: The Control Of Fund Flows In Turkey: Banks And Their Conglomerates In Capital Markets
Authors: Karakaş, Derya
Çavuş, Salim
264402
İktisat
Economics
Keywords: Ekonomi
Bankacılık sektörü
Bankalar
Fon akımları
Fonlar
Holdingler
Piyasa etkinliği
Sermaye piyasası
Ticari bankalar
Türk bankacılık sektörü
Economics
Banking sector
Banks
Fund flow
Funds
Holdings
Efficent markets
Capital market
Commercial banks
Turkish banking sector
Issue Date: 2010
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu çalışmada, Türkiye'de bankacılık sektörünün en güçlü üyeleri olan ticari bankaların sermaye piyasalarını ne ölçüde kontrol ettiği, bu kuruluşların fon talep eden, fon arz eden ve aracılık rolleri göz önünde bulundurularak incelenmiştir. Türkiye'ye özgü bir diğer olgu olarak, çoğu ticari bankaya çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren holdingler sahiptir. Dolayısıyla, bankaların sermaye piyasalarını kontrolü, bu piyasalardaki kaynaklara belirli holding şirketlerinin ayrıcalıklı erişimi anlamına gelmektedir. Holdinglerin sermaye piyasalarında bankaları ve aracı kurumları vasıtasıyla kurdukları kontrol, söz konusu holdinglerin birikim süreçlerini hızlandırmaya hizmet etmiştir. Bu yapılanma 2000'li yıllarda bankacılık sektöründeki konsolidasyon sürecinde bazı holdinglerin ticari bankalarını yerli ve yabancı sermayeye devretmelerine rağmen devam etmektedir.
This study examines the control of commercial banks over Turkey?s capital markets by considering the three roles of banks: fund demanders, fund suppliers and intermediaries. Being unique to Turkey, the majority of the banks have been owned by conglomerates operating in various sectors. Hence, the control over capital markets indicates the privileged access of particular conglomerates to the funds in these markets. The control established through the banks and brokerage houses has served to accelerate capital accumulation of those conglomerates. This structure has persisted so far even though some conglomerates lost their banks to domestic and foreign capital during the consolidation in banking in the 2000's.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/12454
Appears in Collections:İktisat Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
040081007.pdf977.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.