Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12449
Title: The Relationship Between Currency Crises And Exchange Rate Regimes : A Non-parametric Approach
Other Titles: Döviz Kuru Krizleri İle Döviz Kuru Rejimi Arasındaki İlişkiler
Authors: Aşıcı, Ahmet Atıl
Tolubaeva, Chynara
264399
İktisat
Economics
Keywords: Ekonomi
Döviz kuru
Döviz kuru politikaları
Döviz kuru rejimi
Döviz piyasası
Döviz riski
Finansal kriz
Regresyon ağaçları
Sınıflama ağaçları
Sınıflama ve Regresyon Ağacı
Economics
Exchange rate
Exchange rate policies
Exchange rate regime
Currency market
Currency risk
Financial crisis
Regression trees
Classification trees
Classification and Regression Trees
Issue Date: 2010
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu deneysel çalışmada, Sınıflandırma ve Regresyon Ağaçları (Classification and Regression trees) adlı analiz yöntemini kullanarak ülkelerin izledikleri döviz kuru rejimleri ile krize götüren sebepler arasındaki ilişkiyi araştırıyoruz. Teorik kriz çalışmalarında döviz kuru önemli bir rol oynarken deneysel literatürde bu göz ardı edilmiş, örneklem seçimlerinde kur rejimine dikkat edilmemiştir. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı birbirine doğal olarak bağlı olan ancak var olan çalışmalar tarafından işlenmemiş olan bu bağıntıyı -döviz kuru seçiminin kur krizleri ile olan ilişkisini- kurmaktır. Her rejime ait gözlemleri üç ayrı örneklemlere ayırarak krize uğrama yollarını araştırmak ve istatistiksel ve iktisadi anlamda daha güvenilir sonuçlara ulaştırabilir. Bu da çalışmanın literatüre yaptığı bir katkı olarak değerlendirilebilir
In this study, by using Classification and Regressin trees analysis we are going to study possible relationship between regime choices and currency crises. We are investigating whether the path leading to currency crises differs under different regimes. The theoretical literature has been emphasizing the importance of regime choices, whereas it has been undervalued in empirical studies. One of our findings is that the paths leading countries to currency crises under fix, intermediate and floating regimes differ. In order to get more reliable and significant results observations under each regimes should be analyzed separately. And this can be considered as the contribution of this study to the literature.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/12449
Appears in Collections:İktisat Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
412081012.pdf1.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.