Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12447
Title: Reel Döviz Kuru Ve Ekonomik Büyüme: Türkiye
Other Titles: Real Exchange Rate And Economic Growth: Turkey
Authors: Ülengin, Burç
Uğurlu, Erginbay
209091
İktisat
Economics
Keywords: Ekonomi
Döviz kuru
Ekonomik gelişme
Economics
Foreign exchange rates
Economic development
Issue Date: 2006
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu çalısma; Türkiye için reel döviz kuru ve büyüme arasındaki iliskiyi üç aylık 1989:Q1-2005:Q2 verileri kullanarak arastırmaktadır. Serilerin duraganlıkları DF, PP, KPSS, Ng-Perron testleri kullanılarak incelenmis ve serilerin birinci dereceden bütünlenen oldugu sonucuna varıldı. Görgül uygulamaya; arasındaki iliski arastırılan RER ve GDP degiskenleri için iki degiskenli veri analizi ile baslandı. RER ve GDP serilerinin çesitli transformasyonlarının çapraz korelasyon degerleri incelenilen tüm dönem ve 1989:Q1-2001:Q3 alt dönemi için hesaplandı. ki degiskenli analiz asamasına yapılan Granger Nedensellik Testi ile devam edildi. Bu çalısmada Johansen Esbtünlesme testi kullanılarak, iki degisken grubu için de tek esbütünlesen vektör bulundu. Degiskenlerin uzun dönemli hareketini ve kısa dönemli düzeltme hareketlerini birlikte incelemek amacıyla Vektör Hata Düzeltme Modellleri tahmin edildi. Her iki VHD modeli için Etki-Tepki Fonksiyonları ve Varyans Ayrıstırması analizleri uygulandı. Uygulanan etki-tepki fonksiyonlarında, RDK'daki 1 std sapmalık sokun GDP'yi kısa dönemde arttırmakta ardından gelen dönemlerde azalmaktadır. Varyans ayrıstırması analizinde RER'in GDP'yi açıklama gücünün uzun dönemde yok olmadıgı gözlendi.
In this study investigated that the relationship with real exchange rate and growth using quarterly data of 1989:Q1-2005:Q2. Integration level of the variables are investigated using with DF, PP, KPSS, Ng-Perron Tests and according to the test results, it is decided that all series are first order integrated. The empirical analysis is started with the application of bivariate data analysis held for RER and GDP variables to study the relationship between them. RER and GDP series are used together with different transformations of these series are used so that cross correlation values of these variables are calculated for full sample and for 1989:Q1-2005:Q2 as a sub-sample. Bivariate analysis continued with the application of Granger causality test. Using Johansen Cointegration Test this paper finds evidence that one cointegration vector based on two groups of variables. Vector Error Correction Models were estimated that incorporates the long run behavior variables and short run adjustment dynamics. For both of two VEC models Impulse- Response Functions and Variance Decomposition Analysis are studied. Formed impulse-response functions, RER shock increases GDP in the models for the short run but then decreases successor periods. In Variance Decomposition Analysis is also observed that RER?s explanatory ratio on GDP does not disappear in the long run.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/12447
Appears in Collections:İktisat Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000117952001.pdf796.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.