Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12429
Title: Türkiye Cari İşlemler Hesabı Açıklarının Sürdürülebilirliği
Other Titles: Sustainability Of Turkey’s Current Account Deficits
Authors: Tokdemir, Ertuğrul
Göcen, Serdar
331923
İktisat
Economics
Keywords: Ekonomi
Cari açık
Cari işlemler
Cari işlemler dengesi
Sürdürülebilirlik
Türk ekonomisi
Economics
Current account defici
Current accounts
Current account balance
Sustainability
Turkish economy
Issue Date: 2013
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Türkiye ekonomisinin cari işlemler açıklarının sürdürülebilirliğini incelediğimiz çalışmamızda, Milesi-Fereti ve Razin (1996a) tarafından geliştirilen ödeme gücü yaklaşımından yararlanılmıştır. 1994 ve 2001 krizine neden olan periyotlar ile 2002-2011 dönemimin incelendiği çalışmamızda, Türkiye?nin cari işlemler açıklarının sürdürülebilirliğini etkileyen makroekonomik faktörler, dış borçlar, kamu bütçesi açıkları, yabancı sermaye miktarı, döviz rezervleri, reel döviz kuru olarak belirlenmiştir. Finansal faktörler ise, doğrudan yabancı yatırımlar ve portföy yatırımları olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, cari işlemler açıklarının finansmanı için gereken reel kaynakların yaratılmasında kullanılan dış borçlar da önemli bir unsur olarak öne çıkmıştır. Son olarak, bankacılık sisteminin yapısı ve siyasi istikrar diğer sürdürülebilirlik göstergeleridir.
Solvency approach which is developed by Milesi-Feretti and Razin (1996a) is used in our study examined the sustainability of Turkey?s current account deficits. We analyzed 1994 and 2001 crises and period of 2002-2011 which although larger current account deficits, no crises has experienced. Macroeconomic factors for Turkey?s current account deficits are external debt, budget deficits, the real exchange rate, the amount of foreign capital, foreign exchange reserves. Financial factors have been identified as foreign direct investments and portfolio investments. Moreover, the share of foreign debt in the financing current account deficits is a key element. Finally, the fragility of the banking system and political satability are also important.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/12429
Appears in Collections:İktisat Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
412051014.pdf984.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.