Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12348
Title: Eksik Bilgi Altında Stratejik Dış Ticaret Politikaları ve Çevre 
Other Titles: Strategic Trade Policies And The Environment Under İncomplete İnformation
Authors: Zeki Orbay, Benan
Aytaşkın, Şule
İktisat
Economics
Keywords: Ekonomi
Ticaret politikası
Uluslararası ticaret
Economics
Commercial policy
International trade
Issue Date: 2006
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu çalısmada amaç; gelismekte olan yerel bir ülkenin (Güney) ithalat tarifesi ve emisyon vergisini birinci asamada açıkladıgı ve gelismis bir ülkeden (Kuzey) yabancı bir firmanın üretimini nerede gerçeklestirecegine ikinci asamada karar verdigi, iki asamalı oyun-kuramsal bir model kurarak, optimum dıs ticaret ve çevre politikalarını incelemektir. Yabancı firma, kendi ülkesinde kalıp Güney'e ihracat yapabilir veya dogrudan yabancı yatırım (DYY) yaparak üretimini Güney'de gerçeklestirebilir. Yerli firmanın marjinal maliyeti herkes tarafından bilinmekte, ancak yabancı firma düsük maliyetli veya yüksek maliyetli teknolojiye sahip olabilmektedir. Bu model çözümlenerek, sadece kirliligin gelismekte olan ülkeye marjinal zararı yeterince küçük ise, kirlilik yogun endüstrilerde DYY'ın yerel ülkede refah kazançları ile sonuçlanacagı gözlenir. Fakat, kirliligin marjinal zararı yüksek ise, o zaman yerel rekabet uluslar arası rekabete nazaran refah kayıpları ile sonuçlanır. Ayrıca bulunmustur ki, yabancı firmanın teknolojisi hakkında eksik bilgi varsa refah kayıpları daha büyük olabilir.
In this study, the aim is to analyze optimal trade and environmental policies using a twostage game theoretic model, where domestic developing country (the South) reveals the level of import tariff and emission tax in the first stage and the foreign firm from a developed country (the North) decides where to locate in the second stage. The foreign firm can either stay in its own country and exports to the South or engage in foreign direct investment (FDI) and produce in the South. Domestic firm?s marginal cost is publicly known however, foreign firm can either have low cost or a high cost technology. Analyzing this model, it is observed that FDI in the pollution-intensive industries could result in welfare gains in the home country, only if the marginal damage of the pollution for the developing country is sufficiently small. However, if the marginal damage of pollution is high, than domestic competition result in welfare losses compared to international competition. It is also found that, if there is incomplete information about the foreign firm?s technology, the welfare losses could be even larger.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/12348
Appears in Collections:İktisat Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
412041025.pdf473.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.