Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12295
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAkduman, İbrahimtr_TR
dc.contributor.authorTırak, Osmantr_TR
dc.date2008tr_TR
dc.date.accessioned2016-10-25T14:17:11Z-
dc.date.available2016-10-25T14:17:11Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/12295-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, 2008tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Informatics, 2008en_US
dc.description.abstractHomojen olmayan cisimlerin iç özelliklerinin tespitinde, bozucu olmayan metotların kullanımı oldukça kullanışlıdır. Dalga, dielektrik cisme nüfus edebildiği derecede, cismin özelliklerini saçılımlarda taşır. Bu yüzden, cisimden saçılan alan ile cismin dielektrik özelliği arasında doğrudan bir bağlantı vardır. Saçılan alandan cisim özelliklerinin tespiti, bir ters problem olduğu için karşılaşılan başlıca sorunlar nonlineerlik ve kötü konumlanmışlıktır. Born yaklaşımı, bu sorunların kolayca kaldırılmasını sağladığı gibi; hızlı ve doğruluklu bir çözüm sunar. Bu tezde, düz saçılma problemlerinden başlayarak, saçılma problemlerinin hesaplanması anlatılmış, ters saçılmanın özelliklerine değinilmiş ve Born yaklaşımının kullanımı açıklanmıştır. Son olarak, ikinci dereceden Born yaklaşımına kısaca değinilmiştir. İkinci dereceden Born yaklaşımı limitleri ortadan kaldırarak, daha geniş problem türlerinde doğruluklu çözümler sunmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractThe determination of internal properties of inhomogeneous bodies in a nondestructive way is very useful in many fields of applications. This possibility is related to the capability of incident radiation to penetrate dielectric objects; so a direct relationship exists between the scattered field from the object and its dielectric properties. The essential problems that exist because scattering problems are inverse problems, are nonlinearity and ill-posedness. Born approximation solves that problems and provides an accurate and fast solution. In this thesis, solutions of scattering problems and inverse scattering problems are explained. Inverse problem properties are described and Born approximation is expreessed. Eventually, second-order Born approximation is explained briefly. Secon-order Born approximation provides solutions of more problem models and prevents the limitations of Born approximation.en_US
dc.publisherBilişim Ensititüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Informaticsen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectElektromanyetiktr_TR
dc.subjectElektromanyetik saçılmatr_TR
dc.subjectElektromanyetik ters saçılmatr_TR
dc.subjectElectromagneticen_US
dc.subjectElectromagnetic scatteringen_US
dc.subjectElectromagnetic inverse scatteringen_US
dc.titleTers Saçılma Problemlerinde Born Yaklaşımlarıtr_TR
dc.title.alternativeBorn Approximations In Inverse Scattering Problemsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentUydu Haberleşmesi Ve Uzaktan Algılamatr_TR
dc.contributor.departmentSatellite Communication and Remote Sensingen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
705051015.pdf1.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.