Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12295
Title: Ters Saçılma Problemlerinde Born Yaklaşımları
Other Titles: Born Approximations In Inverse Scattering Problems
Authors: Akduman, İbrahim
Tırak, Osman
Uydu Haberleşmesi Ve Uzaktan Algılama
Satellite Communication and Remote Sensing
Keywords: Elektromanyetik
Elektromanyetik saçılma
Elektromanyetik ters saçılma
Electromagnetic
Electromagnetic scattering
Electromagnetic inverse scattering
Publisher: Bilişim Ensititüsü
Institute of Informatics
Abstract: Homojen olmayan cisimlerin iç özelliklerinin tespitinde, bozucu olmayan metotların kullanımı oldukça kullanışlıdır. Dalga, dielektrik cisme nüfus edebildiği derecede, cismin özelliklerini saçılımlarda taşır. Bu yüzden, cisimden saçılan alan ile cismin dielektrik özelliği arasında doğrudan bir bağlantı vardır. Saçılan alandan cisim özelliklerinin tespiti, bir ters problem olduğu için karşılaşılan başlıca sorunlar nonlineerlik ve kötü konumlanmışlıktır. Born yaklaşımı, bu sorunların kolayca kaldırılmasını sağladığı gibi; hızlı ve doğruluklu bir çözüm sunar. Bu tezde, düz saçılma problemlerinden başlayarak, saçılma problemlerinin hesaplanması anlatılmış, ters saçılmanın özelliklerine değinilmiş ve Born yaklaşımının kullanımı açıklanmıştır. Son olarak, ikinci dereceden Born yaklaşımına kısaca değinilmiştir. İkinci dereceden Born yaklaşımı limitleri ortadan kaldırarak, daha geniş problem türlerinde doğruluklu çözümler sunmaktadır.
The determination of internal properties of inhomogeneous bodies in a nondestructive way is very useful in many fields of applications. This possibility is related to the capability of incident radiation to penetrate dielectric objects; so a direct relationship exists between the scattered field from the object and its dielectric properties. The essential problems that exist because scattering problems are inverse problems, are nonlinearity and ill-posedness. Born approximation solves that problems and provides an accurate and fast solution. In this thesis, solutions of scattering problems and inverse scattering problems are explained. Inverse problem properties are described and Born approximation is expreessed. Eventually, second-order Born approximation is explained briefly. Secon-order Born approximation provides solutions of more problem models and prevents the limitations of Born approximation.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Informatics, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/12295
Appears in Collections:Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
705051015.pdf1.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.