Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1218
Title: Genetik Algoritma İle Optimize Edilmiş Bulanık Güç Sistemi Kararlı Kılıcısının Sistem Kararlılığına Etkisi
Other Titles: Effects Of Genetic Algorithm Optimized Fuzzy Logic Power System Stabilizer On System Stability
Authors: Demirören, Ayşen
Küçüktezcan, Fatih
Elektrik Mühendisliği
Electrical Engineering
Keywords: Bulanık mantık
Genetik Algoritma
Güç Sistemlerinin Kararlılığı
Fuzzy Logic
Genetic Algorithm
Power System Stability
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, bulanık mantık teorisi güç sistemlerinin kontrolü ve kararlılığı konusuna uygulanmıştır. Rotor açısı salınımlarını söndürmek için kullanılan klasik yapıdaki güç sistemi kararlı kılıcısı bir bulanık kontrolör olarak tasarlanmıştır. Bozucu etki sebebiyle meydana gelen rotor açısı salınımlarını en iyi şekilde söndürmek için bulanık yapıdaki kararlı kılıcının ölçekleme çarpanları ve klasik yapıdaki kararlı kılıcının katsayıları genetik algoritma ile optimize edilmiştir. Optimizasyonda, açısal hız değişimi ve generatör uç gerilimi değişiminin zamana göre integrallerine bağlı bir amaç fonksiyonu oluşturulmuştur. Tek makine sonsuz bara güç sistemi üzerinde farklı yük durumları için gerçekleştirilen bilgisayar benzetimi sonuçlarına göre bulanık yapıdaki kararlı kılıcının açısal kararlılığın sağlanmasında klasik yapıdaki kararlı kılıcıya oranla daha etkili olduğu gözlenmiştir.
In this study, fuzzy logic theory is applied to power system control and stability subject. Conventional power system stabilizer used for damping rotor angle oscillations is designed as a fuzzy logic controller. For best damping of rotor angle oscillaitons caused by disturbances, scale factors of fuzzy stabilizer and parameters of conventional stabilizer are optimized using genetic algorithm. Fitness function used in optimization is based on integral of rotor speed deviation and terminal voltage deviation with respect to time. Single machine infinite bus system is used for computer simulation. Simulation results for different load conditions show that fuzzy stabilizer is more effective than conventional stabilizer for providing angle stability of power system.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/1218
Appears in Collections:Elektrik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7909.pdf534.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.