Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1215
Title: Fırçasız Doğru Akım Motoru Hız Kontrol Devresi Tasarımı
Other Titles: Brushless Dc Motor Speed Control Circuit Design
Authors: Üstün, Özgür
Kurdoglu, Alper
Elektrik Mühendisliği
Electrical Engineering
Keywords: Hız kontrol devresi
Fırçasız Dogru Akım Motoru
FDAM
BLDC
Speed Control Circuit
Brushless DC Motor
BLDC
FDAM
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalısmada 24V, 22W lık sensörlü bir fırçasız dogru akım motorunun hız kontrol devresinin pcb üzerinde yapımı ve bu devrenin çalısma ilkesinin detaylı olarak açıklanması hedeflenmistir. Çalısmaya, fırçasız dogru akım motorlarının genel yapısı hakkında bilgi verilerek çalısma prensiplerinin açıklanmasıyla baslanmıstır. Daha sonra fırçasız dogru akım motorlarında 4 bölge kontrolü anlatılmıs, kapalı çevrim hız kontrolü ve 3 fazlı FDAM motor komutasyonu genel olarak açıklanmıstır. Çalısmanın 4. bölümünde kapalı çevrim hız kontrol devresinin çalısma teorisine girilmis, devreyi olusturan 3 temel komponent olan MC33035, MC33039 entegreleri ve MSK3003 güç modülünün özellikleri ve devre yapıları analiz edilmistir. Kontrol devresinin beyni olan MC33035 entegresinin decoder yapısı incelenerek hall sensörlere ait dogruluk tablosu verilmis ve motorun maruz kaldıgı komütasyon islemi adım adım incelenmistir. Bu arada devreye ait çesitli fonksiyonlar açıklanmıstır. 5. bölümde uygulama kısmına geçilerek, PCB devrenin Altium Designer programında olusturulma asaması adım adım anlatılmstır. Son olarak olusturulan devre üzerinde yapılan testlere ait çıktılar verilerek bunlar yorumlanmıstır.
The purpose of this study is designing speed control driver for a 24V, 22W sensored brushless DC motor on Printed Circuit Board (PCB) and explaining the working theory of the circuit. At the preliminary stage of the thesis, operation principle of sensored brushless dc motor has been explained as giving general informartion about the structure and construction. Subsequently Four Quadrant control concept for a DC motor has been described then closed loop speed control and three phase motor commutation has been explained roughly. In the 4th section, has been entered into the construction and operation theory of the speed control application then analyzed characteristics and circuit structure belong to the three major components MC33035, MC33039 microcontrollers and MSK3003 power pack. Then the decoder structure of the MC33035 which is the brain of the control circuit has been analyzed and explained the comutation process of the motor as giving the truth table belongs to the hall sensors. By the way some ancillary functions belong to the circuit has been described in this section. In the 5th section, has been discussed the manufacturing process of the circuit composed by Altium Designer software. Finally, some tests on the circuit has been given and anlyzed.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/1215
Appears in Collections:Elektrik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7777.pdf2.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.