Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12123
Title: Geçki Düşey Geometrisinin Yanal Sademeye Etkisinin Araştırılması
Other Titles: The Investigation Of The Effect Of The Vertical Alignment Geometry On The Lateral Change Of Acceleration
Authors: Baykal, Orhan
Baybura, Tamer
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
Surveying Engineering
Keywords: Yanal Sademe
Geçki Yatay Geometrisi
Geçki Düşey Geometrisi
Araç Hareketleri
Lateral Change of Acceleration
Horizontal Road Geometry
Vertical Road Geometry
Vehicle Motions
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada, geçki düşey geometrisinin de dikkate alınmasıyla yeni bir yanal sademe bağıntısı verilmiştir. Verilen bağıntıda, yatay ve düşey geçki geometrisi dikkate alınarak aracı etkileyen kuvvetler belirlendikten sonra dengelenemeyen bileşke ivme bulunmuş ve buradan yanal sademe bağıntısı türetilmiştir. Türetilen bu bağıntının Baykal 1996 da verilen yanal sademe bağıntısı ile karşılaştırılması amacıyla farklı geçki geometrileri ve hareket modelleri dikkate alınarak yanal sademe diyagramları çizilmiş, tablolar halinde sayısal değerler verilmiş ve sonuçlar irdelenmiştir. Sonuçta geçki düşey geometrisinin, belirlenen üç hareket modeline göre (sabit hızlı, sabit pozitif ivmeli ve sabit negatif ivmeli) yanal sademe üzerinde belirli bir etkiye sahip olduğu ve elde edilen yeni bağıntının genel bağıntı olarak kullanılabileceği kanıtlanmıştır.
In this study, a new lateral change of acceleration equation taking into consideration of vertical alignment geometry is given. In the equation, the unbalanced resultant acceleration is obtained following the determination of forces acting on the vehicle and the lateral change of acceleration equation is derived. In order to compare the equation with the one derived in Baykal 1996, the diagrams of lateral change of acceleration are plotted, the tables of numerical values are given and the results are interpreted by taking into consideraton of different alignment geometries and different motion models. The existence of the effect of the vertical alignment geometry on the lateral change of acceleration according to three models (motion model with constant velocity, motion model with positive acceleration and motion model with negative acceleration) and the usage of the new equation as a general equation are proven as a result.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/12123
Appears in Collections:Geomatik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
415.pdf3.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.