Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1212
Title: Fırçasız Doğru Akım Motoru Konum Kontrolörü Tasarımı
Other Titles: Design Of Brushless Dc Motor Position Controller
Authors: Üstün, Özgür
Gödekoğlu, Hasan
Elektrik Mühendisliği
Electrical Engineering
Keywords: Fırçasız
Doğru
Akım
Motoru
FDAM
BLDC
Konum
Kontrolör
ST7
Brushless
DC
Motor
BLDC
Position
Controller
ST7
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Fırçasız Doğru Akım Motorunun ihtiyaç duyduğu anahtarlama ve pozisyon algılama, konum kontrolü öncesinde yapılması gereken moment ve hız kontrol algoritmaları ve konum kontrolörü alt yapısı mikroişlemci içersinde çalışan yazılım ile karşılanmıştır. Motorun kendi üzerinde yer alan Hall sensörleri vasıtası ile rotor konumu algılanması sağlanabileceğinin yanısıra seçilen sensörsüz kontrol algoritması ile zıt-emk dalga şeklinin sıfır geçiş anlarının algılanması sayesinde hem motorun çalışması için gerekli rotor konumu hem de konum kontrolü için gerekli sanal bir konum bilgi kaynağı oluşturulmuştur. Kullanılan algoritmalar ve devre düzeneğinin gerek hız gerek moment kontrolündeki yetenekleri konum kontrol algoritmasında başarılı olunmasına yardımcı olmuştur. Kurulan test düzeneği ile de yazılım içersinde kolayca güncellenebilen parametrelerin değişimleri ile konum kontrolörünün davranışlarındaki farklılıkların ortaya koyulabilmesi istenmiştir.
The basic requirements of brushless dc machines, switching squences and rotor position detection, speed and torque control algorithms needed just before position controlling and position controller background obtained from the code that run inside the microcontroller. To get the rotor position of the motor, the Hall Effect sensors inside the motor could be used. But for detection of rotor position, detection of the zero-crossing event of the Back-EMF waveform of the windings is used, for driving BLDC. And also a position source is obtained with this way. The capabilities of selected circuit and used algoritms on both torque and speed control has been helpfull on the success of the position control algorithm. The varies of behaivours of the controller is tried to be visualized by included parametric variables included the algoritm inside the contoller.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/1212
Appears in Collections:Elektrik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7717.pdf2.71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.