Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12103
Title: Hata Türü Ve Etkileri Analizinde Yeni Bir Karar Verme Modeli
Other Titles: A New Decision Making Model For Failure Mode And Effect Alnalysis
Authors: Tanyaş, Mehmet
Eryürek, Ömer Faruk
Konstrüksiyon ve İmalat
Construction and Manufacturing
Keywords: HTEA
Karar Verme
Önleyici Teknikler
Failure mode and effect analysis
decision making
preventive tools.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Hata Türü ve Etkileri Analizi yöntemi sistem, tasarım, süreç ve servis konularında hataları ortaya çıkmadan tanımlamayı ve gidermeyi veya en azından kullanıcıdaki etkisini ortadan kaldırmayı hedefleyen bir mühendislik tekniğidir. İyileştirilmesi gereken potansiyel hataların seçiminde kullanılan yöntemin subjektifliği yöntemin temel olumsuzluğudur. Yapılan çalışmada Basit Toplamlı Ağırlıklandırma ve ELECTRE yöntemleri kullanılarak karar verme bölümü daha objektif hale getirilmiştir. Yapılan ikinci değişiklik ise hata türlerini önlemeye yönelik önlemlerin de çalışma grubu tarafından tanımlanması ile yöntemin daha bütünleşik hale getirilmesidir. Yukarıda verilen karar verme yönteminin uygulanması ile her bir hata sebebi için hatanın ortaya çıkması durumunda oluşacak maliyet, bu sebebiortadan kaldırmaya yönelik olarak ideal önlem ve bu önlemin maliyetini içeren bir matris oluşturulur. Bundan sonra yaşamsal risk taşıyan konularda mutlaka iyileşitirme yapılır. Diğer sebepler için ise hata ve önleme maliyetleri kıyaslaması ile optimum maliyeti oluşturacak çözüm aranır. Bu yaklaşım ile Hata Türü ve Etkileri Analizi yöntemi Hata Türü, Etki ve Önlem Analizi haline gelmiştir. Bu şekilde yeni yöntem; sonuç odaklı, matematik bir modele göre objektif kriterler çerçevesinde karar veren, hatalarla önlemleri birbirine bağlayan daha kullanışlı ve yararlı bir hal almıştır. Böylece hata, hatanın etkisinin boyutu ve önlemin maliyetini birlikte değerlendiren sonuç odaklı bir yöntem elde edilmiştir.
Falilure mode and effect analysis is an engineering technique that is used to identfy and eliminate known and/or potential failures, problems, errors and so on from the system, design, process and service before they reach the customer. The most critized points of the methodology are subjectivity of the evaluations in terms of probability, severity and detectability and the gap between the evaluations and improvements. New methods to improve these weaknesses are searched during this study. In order to achieve these goals, it was decided that it would be better if the same team identifies the improvement alternaitves for each faikure cause as well as failure modes, effects and causes. Then Simple Weighted Average and consequently ELECTRE methods are used for identifieing ideal improvement alternative for each failure cause. After applying above mentioned methodology, a new matrix including failure costs, improvement activity to overcome this failure and the cost of the improvement is obtained. Then it should be decided that all the points that have vital risk must be improved. For the other causes an optimum solution should be choosen by evaluating failure and improvement costs. By proceeding the above mentioned improvements Failure Mode and Effect Analysis Methodology should be named as Failure Mode Effect and Prevention Analysis. Additionally the methodology is now much more solution based, selecting the best alternative more objectively than the past and establishing strong relations between failures and improvements.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/12103
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2354.pdf121.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.