Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12099
Title: Sanayi Yatırımlarında Proje Evreleri Türkmenistan Örneği
Other Titles: Project Phases Of Industrial Investments Turkmenistan Example
Authors: Erişkon, Akın
Özyurt, Özgür
Yapı İşletmesi
Construction Management
Keywords: Sanayi yatırımları
Proje evreleri
Tedarik yönetimi
Industrial Investments
Project phases
Procurment managment
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez, kompleks sanayi yatırım projelerinin bulunduğu ortamı, projenin yönetimi, kontrol fonksiyonları ve iş dağılımı ile açıklamakta; kritik başarı faktörlerini tanımlamaktadır. Bu çalışma kapsamında, örnek olarak Türkmenistan projeleri irdelenmiştir. Tezde sanayi projelerinin gerçekleşmesi evreler dahilinde anlatılmış, herbir evrede alt gruplarına ayrılarak sanayi projelerine ait bir iş dağılımı oluşturulmuştur. Sanayi yatırım projelerinin multidisipliner yapısı tanımlanmıştır. Projelerin yapılabilirlik etüdü çalışmaları, gerçekleşme safhasında oluşturulan organizasyon ve işgücü, tedarik politikası ve yönetimi açıklanmıştır. Çalışmada Türkmenistan idari yapısı, inşaat sektörü ve ülkenin bağımsızlık sonrasında gerçekleştirdiği projeler anlatılmıştır. Türkmenistan sanayi yatırımlarının, yatırım öncesi ve yatırım sürecinde yürütülen çalışmalar, ülke kaynakları ve ülke yönetiminin bu çalışmalara etkisi açısından değerlendirilmiştir.
This thesis describes the project environment, control functions and work break down structure of industrial investment projects and identifies the key success factors. In the scope of studies Turkmenistan projects are examined. Execution of the industrial projects are described in phases and each phase is divided into subgroups that makes up the work breakdown structure. Also the multidisciplinary structure of the industrial projects are explained. Projects feasibility studies, organizational structure during execution phase, capability of work labour, procurment politics and its managment are described. The administrative body of Turkmenistan, information about the construction sector and industrial investments after independence are given. The studies carried out during the investment phases is evaluated according to the country resources and the administrative body.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/12099
Appears in Collections:Yapı İşletmesi Lisansüstü Programı - Yüksek lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2171.pdf32.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.