Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12067
Title: Altı Sigma Projelerinde Teknik Gereksinimlerin Belirlenmesi: Sektörler Arası Karşılaştırma
Other Titles: Examination Of The Six Sigma Project Technical Requirements: Cross Sectoral Comparison
Authors: Gözlü, Sıtkı
Başkadem, Tuğçe
463712
İşletme Mühendisliği
Management Engineering
Keywords: ALTI SİGMA
KFG
PROJE YÖNETİMİ
SIX SIGMA
QFD
PROJECT MANAGEMENT
Issue Date: 21-Mar-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, altı sigma projelerinin başarılı olabilmesi için gerekli olan kritik başarı faktörleri ve bu faktörlerin gerçekleşebilmesi için gerekli olan teknik gereksinimler incelenmiştir. Literatürden derlenen birinci aşama, 11 kritik başarı faktörünü içermektedir. İkinci aşama ise 18 adet teknik gereksinimi içirmektedir. Her iki aşama Türkiye ’de faaliyet gösteren ve İstanbul sanayi odasınca belirlenmiş en başarılı 500 şirket içinde araştırılıp sektörler arası bir karşılaştırma yapılmıştır. 10 şirket üzerinde çalışmanın yapılmasına olanak bulunmuştur. Buna göre kritik başarı faktörleri her bir katılımcı tarafından onlu skala üzerinden teknik gereksinimler ise kalite fonksiyon göçerimi yöntemiyle araştırılıp sektör bazında karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak üzerinde çalışılan iki sektör arasında yüksek oranda benzerlik bulunmuştur.
In this study, six sigma critical success factors and six sigma technical requirements which are used for to achieve critical success factors are examined. The first section contains 11 critical success factors which are compiled by literature review. The second section contains 18 technical requirements. Both two sections are examined on Turkey’s most successful 500 companies which are determined by Istanbul Chamber of Industry. 10 companies let us to study with their company. 11 factors are evaluated by likert scale 1-10 and second section is evaluated by QFD methodology requirements. At the end of the study two sectors’ results are same by %40 ratio.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/12067
Appears in Collections:İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13428.pdf24.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.