Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12026
Title: İnşaat Atıkları Ve Hafriyat Toprağının Ekonomiye Geri Kazandırılması
Other Titles: Economical Aspects And The Reuse Of Recycled Construction Waste And Earthwork Soil
Authors: Erişkon, Akın
Bozbeı, Hande
Yapı İşletmesi
Construction Management
Keywords: İnşaat Atıkları
Hafriyat Toprağı
Geri Kazanım
Construction Waste
Earthwork Soil
Recycling
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez çalışmasında inşaat atıklarının ve hafriyat toprağının ekonominin lokomotif sektörü olan inşaat sektörüne ve ülke ekonomisine geri kazandırılıp kazandırılamayacağı ve eğer geri kazandırılabilir ise ülkenin doğal kaynaklarına ve ekonomisine olan etkileri araştırılmıştır. Çalışmada inşaat atıklarının tanımı üzerinde durulmuş ve değişik malzemelerin yapım ve yıkım evrelerinde hangi amaçlar ile kullanılabilecekleri incelenmiş, inşaat atığı bileşenlerini etkileyen faktörler ele alınmış, inşaat atıklarına yönelik geri dönüşüm ve bertaraf tesislerinin nasıl olması gerektiği üzerinde açıklanmıştır ve gelişmekte olan ülkelerden konu ile ilgili örnekler verilmiştir. Son olarak konunun Türk inşaat sektörüne olan uyumu, yürürlükte olan yönetmelikler ışığında bu tez çalışmasında pilot bölge olarak seçilen İstanbul’un güncel durumu için incelenmiştir. Sonuçta ülkemizin konu ile ilgili mevcut durumunu iyileştirmek amacı ile neler yapılabileceği konusu tartışılmıştır.
In this thesis the economical aspects and the effects on the natural resources of the reuse of recycled construction waste and earthwork soil are investigated. The definitions of the construction waste and earthwork soil are made, and the reuse of different materials from the construction waste stream in both construction and demolition phases are described, the factors that affect the components of the construction waste and components that are potentially hazardous to human health and environment are defined; the design codes of the construction and demolition landfills are explained. Also, the waste management plan that has to be established during the construction for the healthy recycling and reuse of the waste materials is introduced and examples of the methods that are used in both developed and developing countries are given. Furthermore, the topic is analyzed with respect to the current standards and the Turkish construction sector and the current situation of the İstanbul city which is chosen as the pilot region for this thesis. At last establishments that have to be done to improve the current situation for Turkey are discussed.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/12026
Appears in Collections:Yapı İşletmesi Lisansüstü Programı - Yüksek lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3788.pdf5.84 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.