Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12015
Title: Faaliyet Tabanlı Maliyetlendirme Yönetimi Ve Bir Hazır Beton Ve Prefabrike Beton Elemanları Üretim Tesisinde Uygulama Örneği
Other Titles: Activity Based Costing And Its Application Example To A Ready Mixed Concrete And Concrete Elements Production Facilities
Authors: Erişkon, Akın
Gül, Abdulkadir
Yapı İşletmesi
Construction Management
Keywords: Maliyet
Faaliyet Tabanlı Maliyetlendirme
FTM
Cost
Activity Based Costing
ABC
Issue Date: 31-Dec-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu yüksek lisans tezi çalışması kapsamında ürünlerin gerçek kaynak tüketimlerini ölçerek maliyetlerin daha sağlıklı belirlenebilmesi ve gereksiz faaliyetlerin ve verimsiz alanların daha iyi tespit edilmesi amacıyla, üretim ve ticaret şartlarında meydana gelen değişikliklerle oluşan yeni endirekt maliyetlerin ürünlere doğru bir yöntemle dağıtılması, buna bağlı olarak satış fiyatının doğru belirlenmesi, hangi ürünün ne kadar kar veya zarar sağladığını, müşteri ve tedarikçi bazında izleme, işletme süreç iyileştirme, performans değerleme ve diğer konularda parasal ölçütler sağlayarak şirket yönetiminin karar destek mekanizmasına yardımcı olmayı amaçlayan Faaliyet Tabanlı Maliyetlendirme (FTM) yöntemi ele alınmıştır. Tezin birinci bölümünde Maliyet ve Muhasebe kavramları üzerinde durulmuş ve maliyetlendirme yöntemleri hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde gelişen ve değişen üretim teknolojileri sonucu ortaya çıkan Faaliyet Tabanlı Maliyetlendirme yönteminin tarihsel gelişimi, tanımı ve amaçları, avantaj ve dezavantajları, yöntemin işleyişi, bileşenleri, anahtar elemanları ve uyarlama safhaları anlatılmış, üçüncü ve son bölümünde ise yöntemin bir hazır beton ve prefabrike beton elemanları üretim tesisi olan İSTON A.Ş. de uygulanması ele alınarak çalışma tamamlanmıştır.
This master thesis studies, with the aim of better product cost determination and finding out ineffective activities, the Activity Based Costing (ABC), which deals with distributing indirect cost to product to determine accurate price, finding out which product is profitable and which is not on the customer and supplier basis, suppliying monetory information about process improvement, performance evoluation for decision support for top management. Cost and accounting consept has been discussed basicly and some information has been given about cost accounting systems in the first part of thesis. In the second part, history of the ABC, which follow upon changing and improving production technologies, its definition, aims, theory, logic, advantages, disadvantages, key elements, application areas, steps of the applications is explained. In the third and last part, application of ABC to a ready mixed concrete and concrete elements production facility called İSTON A.Ş. is explained.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/12015
Appears in Collections:Yapı İşletmesi Lisansüstü Programı - Yüksek lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2716.pdf7.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.