Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11985
Title: Kalite Yönetim Sistemi Ve Örnek Olarak Bir Kalite Kontrol Laboratuarında Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması
Other Titles: Quality Management System And Establishing Quality Management System In A Quality Control Laboratory As An Example
Authors: Erişkon, Akın
Karaköse, M. Kubilay
Yapı İşletmesi
Construction Management
Keywords: Kalite
Standart
Kalite Yönetimi
Yapı Denetimi
Quality
Standard
Quality Management
Structure Control
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada; amaçları zemin, beton ve yapı malzemelerinin standartlara uygunluğunu tespit etmek ve faaliyetlerinde tarafsız ve güvenilir olmak olan kalite kontrol laboratuarlarında kalite sisteminin nasıl oluşturulması gerektiği irdelenmiştir. Öncelikle kalite ve kalite yönetim sistemlerinin tanımlarına yer verilmiş, daha sonra kalite kontrol laboratuarlarının faaliyetlerini sürdürebilmeleri için ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının hazırlanmasını öngördüğü Kalite El Kitabının içermesi gereken bilgiler detaylı olarak verilmiştir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığından onay almış kalite kontrol laboratuarlarının kalite yönetim sistemlerini nasıl kurdukları araştırılmıştır. Tüm bu bilgiler doğrultusunda Bayındırlık ve İskan Bakanlığına kalite kontrol laboratuarlarının Kalite Yönetim Sistemlerini nasıl kuracağını taahhüt ettiğini de içeren Laboratuar Yeterlik Belgesi başvuru formu hazırlanmış ve ekte sunulmuştur.
In this study; establishing the quality system in quality control laboratories, whose main purpose is to determine the convenience of soil, concrete and structural materials to standards and to be reliable and neutral in their activities, is researched. Firstly, the definitions of quality and quality management systems are mentioned, then the information in the “Quality Handbook” which is asked by The Ministery Of Public And Settlement Works to be prepared by quality control laboratories are given in detail. How the quality management systems of the quality control laboratories ( which are approved by The Ministery Of Public And Settlement Works ) are established is researched. According to the information achieved, “Laboratory Adequacy Certificate” form is composed and given in appendix.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/11985
Appears in Collections:Yapı İşletmesi Lisansüstü Programı - Yüksek lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
786.pdf9.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.