Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11984
Title: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları’nda Geliştirme Projeleri Yapılabilirlik Etüdleri Ve Ekspertiz Değerlemesi’nin Pay Başına Etkisi
Other Titles: The Influence Of Development Projects’ Feasibility Analysis And Expertise Valuation On The Net Asset Value Per Share In Real Estate Investment Trusts
Authors: Erişkon, Akın
Gündüz, Ebru
Yapı İşletmesi
Construction Management
Keywords: Yapılabilirlik (fizibilite) etüdü
ekspertiz
değerleme
portföy
pay başı değeri.
Real Estate
feasibility analysis
expertise
valuation
net asset value per share.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışma, gayrimenkul yatırım ortaklıkları tarafından hazırlanan yapılabilirlik (fizibilite) etüdü analizleri sonuçlarının ve ekspertiz şirketleri tarafından hazırlanan gayrimenkul değerlemesinin hisse senedi değerini hangi oranda etkilediğini araştırmalar, uygulamalar ve hesaplamalarla belirlemeyi amaçlamaktadır. Bunun sonucunda da hisse senedi değerini etkileyen yapılabilirlik etüdü ve gayrimenkul değerlemesi unsurlarının standart raporlar ile düzenlenmesine ilişkin önerilerde bulunulmaktadır. Yapılabilirlik etüdü ile ilgili literatür bilgisi verildikten sonra örnek bir projede yapılabilirlik etüdü uygulaması yapılmıştır. Gayrimenkul değerlemesi ve unsurları incelenerek İstanbul/Maslak’da konumlu bir plazanın yasal ekspertiz formatında değerlemesi yapılmıştır. Son bölümde gayrimenkul yatırım ortaklıklarında hisse değeri hesaplama yöntemleri anlatılmış ve anılan yöntemlerle bir GMYO şirketinin pay başı değeri hesaplanmıştır. Yapılabilirlik etüdü analizleri ve ekspertiz değerlemesinde yapılabilecek %1 hatanın pay başı değerini ilgili gayrimenkulün portföydeki oranı kadar etkilediği görülmüştür.
The feasibility analysis have been described by the targets, evaluation and feasibility process in real estate markets. Market specifications and demand analyses, cost estimations, financial cost estimations, cash flow projections and evaluations are explained as the phases of feasibility analysis. This process have been applied to an otel investment. Real estate valuation and the role of appraisers have been examined. The valuation process used in developed countries and in Turkey are compared. The expertise report methodology used by legal companies have been implied to an office center in İstanbul, Maslak. Valuation of net asset value per share (lot) analysis methods are explained and valuation of a real estate investment trust have been done as an example. The otel project whose feasibility analysis have been done and the office are assumed as the real properties of an real estate investment trust. The influence of feasibility analysis and real estate valuation on the net asset value per share (%1) evaluated. General evaluations about the real estate market and construction industry, the importance of the feasibility studies and real estate valuation in REITs have been explained.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/11984
Appears in Collections:Yapı İşletmesi Lisansüstü Programı - Yüksek lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
681.pdf7.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.