Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11976
Title: Tahin Ve Fındık Ezmesinde Aflatoksinlerin Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (hplc), Florimetre Ve Enzimle Etiketli İmmunolojik Tayin (elısa) Yöntemleri İle Analizi
Other Titles: The Analysis Of Aflatoxins In Tahini And Hazelnut Paste By High Performance Liquid Chromatography (hplc), Fluorometer And Enzyme Linked Immunosorbent Assay (elisa)
Authors: Boyacıoğlu, Dilek
Nilüfer, Dilara
Gıda Mühendisliği
Food Engineering
Keywords: Aflatoksin
HPLC
Florimetre
ELISA
İmmunolojik yöntemler
Tahin
Fındık ezmesi
Aflatoxin
HPLC
Fluorimeter
ELISA
Immunological Methods
Tahini
Hazelnut paste
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Çalışmada ülkemize özgü gıda ürünleri olan tahin ve fındık ezmesinde aflatoksin analizleri, yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC), florimetre ve enzimle etiketli immunolojik tayin (ELISA) yöntemleri ile yapılmıştır. HPLC ve florimetre yönteminde saflaştırma ve temizleme işlemleri immunolojik yöntemlerden olan immunoafinite kolon (Vicam Aflatest) kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmiştir. ELISA yönteminde Neogen firmasının Veratox toplam aflatoksin kiti kullanılmıştır. Bu üç yöntem doğruluk, kesinlik, basitlik, süre, kullanım kolaylığı gibi faktörler açısından incelenmiş ve metotlar arası ilişkiler saptanmıştır. Ayrıca, ülkemizde üretilen 14 ticari firmaya ait tahin numunesinde genel anlamda aflatoksin riskini belirleyebilmek için, immunoafinite kolon ile saflaştırma ve temizleme sonrası HPLC ile analiz yöntemi kullanılarak aflatoksin tarama çalışması gerçekleştirilmiştir. HPLC ile ilişkili sonuçları nedeniyle afinite kolon sonrası florimetre ile analiz yönteminin, toplam aflatoksin kontaminasyonunun tahminlenmesi için kullanılması uygun bulunmuştur. ELISA yöntemi ise gıda yapılarına göre farklık göstermesi ve yüksek varyasyon nedenleriyle genel bir eleme yöntemi olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. Susam içeren ürünlerin tümünde aflatoksin kontrollerinin ciddi bir şekilde yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.
In this study aflatoxins in tahini (sesame paste) and hazelnut paste, which are the Turkish special foods, were analyzed by high performance liquid chromatography (HPLC), fluorometer and enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) methods. Immunoaffinity column (Vicam Aflatest), which is also an immunological method, was used to clean-up and purify extracts prior to HPLC and fluorometer methods. Veratox kits of Neogen was used as ELISA method. Correlations of three aflatoxin analytical methods were determined and methods were evaluated by considering accuracy, precision, simplicity, analysis time and the ease of use. On the other hand, 14 tahini samples of different trademarks that were obtained from Turkey retail markets were analyzed by immunoaffinity clean-up and HPLC detection method in order to determine the aflatoxin risk of tahini. Due to its high correlation with HPLC method, fluorometric determination method following immunoaffinity column cleanup step was found to be applicable for the prediction of total aflatoxin contamination for these samples. The ELISA method, because of its high variation in replicates and significant difference in results between the two types of foods, its applicability is limited for use only as a screening method. There is a need for control of the aflatoxin contamination of foodstuffs having sesame seeds as an ingredient.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
URI: http://hdl.handle.net/11527/11976
Appears in Collections:Gıda Mühendisliği Lisanüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
921.pdf10.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.