Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11936
Title: Savaş Gemilerinde Radar Saçılma Yüzeyi Hesabı
Other Titles: The Prediction Of The Radar Cross Section Of Warships.
Authors: Adalı, Eşref
Can, Sevilay
Deniz Teknolojisi Mühendisliği
Ocean Engineering
Keywords: Radar
Radar Saçılma Yüzeyi
Gemi
Görünmezlik.
Radar
Radar Cross Section
Ships
Stealth
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada, gemi gibi büyük hedeflerden saçılan işaretin, hedef geometrisine olan bağlılığı ve bu saçılmanın azaltılması için gemi geometrisinde yapılması gerekli değişiklikler incelenmiştir. Örnek olarak, Türkiye’de ilk defa tasarımı yapılan bir savaş gemisinin iki değişik formu için Radar Saçılma Yüzeyi (Radar Cross Section-RCS) hesabı yapılmış ve gemi formunda yapılacak değişiklikler ile bu değerin azaltılmasını sağlayacak önlemler üzerinde çalışılmıştır. RCS hesaplarında gemi ve benzeri hedeflerin dalga boyuna göre çok büyük eğrilik yarıçaplı yüzeylere sahip olmalarından dolayı fizik optik (FO) yaklaşıklığı kullanlılmıştır. Gemilerin RCS’ini hesaplamada kullanılan ve üç boyutlu hedeflere uygulanabilen yöntemlerden biri olan, fizik optik yöntemiyle geliştirilmiş olan simulasyon yazılımı kullanılarak, örnek gemiler için RCS hesapları yapılmış ve sonuçlar irdelenmiştir.
In this work, signatures scattering from large targets such as marine vehicles in relation with target geometry have been studied. In order to reduce the level of scattering, essential modifications on ship geometry have been investigated. Determination of Radar Cross Section (RSC) of the warship, which have been recently designed in Turkey, has been carried out. In order to reduce RCS some alternative improvements on the ship form have been worked out. Physics optic approximation is used to calculate RCS for ships due to their high curvature surface in comparison with target wave length. A simulation program based on development of physics optic methods, which is applicable for 3D targets, have been used for ships as a numerical example. Results obtained use of this method have been shown and discussed.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
URI: http://hdl.handle.net/11527/11936
Appears in Collections:Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
353.pdf5.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.