Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11925
Title: 1 Kw Elektrotermal Argon Arkjet Motoru, Deneysel Amaçlı
Other Titles: Experimental 1 Kw Elektrothermal Argon Arcjet
Authors: Gülçat, Ülgen
Onur, Ali Orçun
Uzay Bilimleri ve Teknolojisi
Space Sciences and Technology
Keywords: Elektrotermal roketler
Arkjet
Electrotermal propulsion
Arcjet
Electrical propulsion
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışma, özellikle uzaya yönelik olarak geliştirilen ileri itki sistemlerinden elektrotermal arkjet motorunun labarotuvar modelinin oluşturulması amacı ile yapılmıştır. Daha sonra, bu labarotuvar modelinin bir deney seti olarak düzenlenmesi amaçlanmıştır. Bu deney seti, Ertürk TANRISEVER tarafından geliştirilen tıp cihazı model alınarak yapılmış olup, bu çalışma esnasında herhangi bir sayısal çözümleme yapılmamıştır. Elektrotermal arkjet motorunun en önemli özelliği, aynı görev için kullanılan kimyasal roketlere göre itki malzemesi tüketiminin oldukça düşük olmasıdır ve bu özellik sayesinde yörüngeye çıkartılması gereken yakıt miktarı azalacaktır. Oluşturulan deney seti güvenlik sebepleri ile itki malzemesi olarak argon gazı kullanmaktadır.
The main purpose of this study is to construct an experimental argon arcjet, which is to be used as a labarotuvary set. Arcjet is a sub division of electrical propulsion systems, which was created mainly for space. The labarotuvary set, which was to be constructed, is based on a medical apparatus that was developed by Ertürk TANRISEVER. The main advantage of electrical propulsion is that, it uses less propellant than a state of art chemical propulsion system, which means that there will be less propellant to be sent to orbit. The propellant chosen is argon for safety reasons.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/11925
Appears in Collections:Uçak ve Uzay Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
513.pdf3.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.