Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11898
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYıldırım, Hasantr_TR
dc.contributor.authorErsoy, Alitr_TR
dc.date2004tr_TR
dc.date.accessioned2008-02-27tr_TR
dc.date.accessioned2015-12-21T12:19:46Z-
dc.date.available2015-12-21T12:19:46Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/11898-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004en_US
dc.description.abstractBu araştırmada ana başlıkta “değişik maksimum dane boyutlu betonlarda elastisite modülleri” çalışmasını tamamlayıcı ve ek olarak küp ve silindir beton numunelerinde laboratuvar ortamında aşağıdaki konvansiyonel deneyler yapılarak sonuçları en uygun eksponensial eğri formülüyle korelasyon katsayıları bulunmuştur. 1-Taze beton numunelerinde mukavemet - birim ağırlık bağıntısı 2-Serleşmiş beton numunelerinde mukavemet -birim ağırlık bağıntısı 3-Basınç dayanımı -suçimento oranı bağıntısı 4-Elastisite modülü - su çimento oranı bağıntısı 5-Basınç dayanımı -ultra ses bağıntısı 6-Elastisite modülü -ultra ses bağıntısı 7-Basınç dayanımı - kompasite bağıntısı 8-Basınç dayanımı -bolemy & feret kat sayıları bağıntısı 9-Ultrases hızı-bolemy & feret kat sayıları bağıntısı 10-Basınç dayanımı- elastisite modülü bağıntısı Araştırmada tüm numunelerde değişken agrega, kum, çimento, suya ilaveten uçucu kül ve kimyasal akışkanlarda kullanılmıştır. Laboratuvarda yapılan numunelerden elde edilen sonuçlara göre bulunan elastisite modülleri yürürlükteki TS (Türk Standartları) ve ACI (American Concrete Institue) formül sonuçlarıyla karşılaştırılmış aralarındaki bağıntılar korelasyon katsayıları değerlendirilmiştir. Araştırmada tüm laboratuvar deneyleri ASTM (American Standard Testing Material) ilgili deney standartları , ASTM deney ekipmanları ve düzenleriyle yapılmıştır. Araştırmada kullanılan çimento, kül, akışkanlaştırıcılar tek kaynaktan alınmış ve kimyasal raporları aynen kabul edilerek kullanılmıştır. Araştırma sonucu laboratuvar ortamında yapılan deneylerle bulunan betonun statik elastisite mödül değeri ile TS 500 formulü kullanılarak bulunan değer arasında farkın, uygulamada betonarme yapı elemanlarının projelendirmesinde emniyetli yönde farklılık gösterebileceği ,mevcut yapıların güçlendirilmesinde düşük donatı ve kesit gereksinimi çıkarabileceği yönde yorumlanabilir.tr_TR
dc.description.abstractIn this research the main topic is “effect of max. aggregate size on elasticity modulus of concrete” as annex and additional to the main research subject the following conventional tests have been conducted in the laboratory conditions on the cubes and the cylinders samples. The test results have been evaluated by correlations numbers drowns from best-fitted curves by using exponencıal functions. 1-compresive strength of fresh concrete samples versus unit weights 2-compresive strength of cured concrete samples versus unit weights 3-compresive strength of concrete samples versus water cement ratios 4 -elasticity modulus of concrete samples versus water cement ratios 5-compresive strength of concrete samples versus ultra-sound velocity 6-elasticity modulus of concrete samples versus ultra-sound velocity 7-compresive strength of concrete samples versus composite index. 8-compresive strength of concrete samples versus bolomey & feret index. 9-ultra sound velocity of concrete samples versus bolomey & fret index 10-compresive strength of concrete samples versus elasticity modulus In additional to the using of variable quantity of aggregate ,sand ,cement and water in the concrete samples also fly ashes and additives have been used in research concrete samples. The elasticity modulus of concrete samples test results in the laboratory conditions have been compared by current TS (Turkish Standard) and ACI (American Concrete Institute) formula values by finding correlation numbers among them. ASTM (American Standards of Testing Materials ) test equipments, procedures and set-ups have been used in this research.In this study all cements ,fly ashes and additives have been used from single sources & their chemical reports have been accepted as given from suppliers in all tests. As the result of this research comparing the elastic elasticity modulus of concrete samples found in the laboratory conditions by using TS 500 formula, the results as follows, A-The elasticity modulus found by given formula by using TS 500 is extremely safe for design stage of concrete structural members, B-The elasticity modulus found by given formula by using TS 500 gives extremely unsafe results by size and reinforcement in strengthening stage of damaged members of concrete structures.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectelastisite modülütr_TR
dc.subjectbetontr_TR
dc.subjectagregatr_TR
dc.subjectbasınç dayanımıtr_TR
dc.subjectelasticity modulusen_US
dc.subjectconcreteen_US
dc.subjectaggregateen_US
dc.subjectcompressive strengthen_US
dc.titleDeğişik Maksimum Dane Boyutlu Agregalı Betonların Elastisite Modülleritr_TR
dc.title.alternativeModulus Of Elasticity Of Different Max. Size Agregate Concretesen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentZemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentGeotechnicsen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8005.pdf4.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.