Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11888
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDikicioğlu, Adnantr_TR
dc.contributor.authorKucur, Mahir Zafertr_TR
dc.date2005tr_TR
dc.date.accessioned2015-12-21T12:13:55Z-
dc.date.available2015-12-21T12:13:55Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/11888-
dc.description.abstractÇok yaygın bir kullanım alanına sahip olan plastik malzemelerin şekillendirilmesi ağırlıklı olarak plastik enjeksiyon yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Plastik malzemelerin laboratuar ortamında sürekli geliştiriliyor olması plastik enjeksiyon ile kalıplama yöntemini her geçen gün önemini arttıran bir işlem konumuna getirmiştir. Yöntemin en önemli birleşeni konumundaki kalıp, imalatı oldukça zor olan, çok yüksek seviyede hassasiyet, özen ve tecrübe gerektiren kompleks bir üründür. Bu çalışmada öncelikle plastik enjeksiyon ile şekillendirme işleminde kullanılan malzemeler, işlemin gerçekleştirildiği makine ve kalıp elemanları konusunda bilgi verilecektir. Çamaşır makinesi deterjan çekmecesi modeli kullanılarak bilgisayar ortamında, en iyi sonuçları veren, en gelişmiş kalıp sistemleri kullanılarak kalıp tasarımı yapılacaktır. Tasarım sonlu elemanlar mantığı ile çalışan Moldflow programı ile analiz edilecek ve bulunan sonuçlar değerlendirilecektir. Son aşamada ise tüm birleşenlerinin oluşturulduğu ve analizden olumlu sonuç almış olan kalıbın imalat sürecine ana hatlarıyla değinilecektir.tr_TR
dc.description.abstractWidely used plastic materials are generally produced by plastic injection process. As a result of developments in properties of plastic materials at laboratory environment, the importance of plastic injection molding process has been increased more and more. Mold, the most important component of the process, is a complex product due to difficulties in its production, very high sensitivity and necessity to attention and experience. This project firstly give information about materials which are used in plastic injection process, plastic injection system and components of plastic injection molds. By using a washing machine’s detergent box model, a mold design is done at computer with using the most advanced mold systems. The design is analysed by Moldflow program, a program works with the principle of finite elements method and results are discussed. Finally, after agreeable analysis results of the mold design, mold production process is discussed in detail.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.subjectPlastik Enjeksiyon Kalıbıtr_TR
dc.subjectKalıp Tasarımıtr_TR
dc.subjectMoldflow Analizitr_TR
dc.subjectPlastic Injection Molden_US
dc.subjectMold Designen_US
dc.subjectMoldflow Analysisen_US
dc.titlePlastik Enjeksiyon Kalıbı Esasları Tasarım - İmalat Ve Analizitr_TR
dc.title.alternativeBasis Of Plastic Injection Mold Their Design - Production And Analysisen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentMalzeme ve İmalattr_TR
dc.contributor.departmentMaterial and Manufacturing Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Malzeme ve İmalat Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2951.pdf15.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.