Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11883
Title: Sürtünme Kaynaklı Ostenitik-martenzitik Sübaplardaki Nitrürasyon Gevrekliğinin İncelenmesi
Other Titles: Nitriding Embrittlement In Friction-welded Austenitic-martensitic Engine Valves
Authors: Eryürek, Barlas
Kalk, Mehmet
Malzeme ve İmalat
Material and Manufacturing Engineering
Keywords: Supap
Nitrürasyon
Gevreklik
Ostenitik
Martenzitik
Engine Valve
Nitriding
Embrittlement
Austenitic
Martensitic
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, içten yanmalı motorlarda hava-yakıt karışımını yanma odası içerisine alan, sıkıştırma ve yanma çevrimleri esnasında yanma odası içinde sızdırmazlık sağlayan ve yanma sonrası oluşan gaz artıkları dışarıya eksoz eden, sürtünme kaynağı yöntemi ile birleştirilmiş iki parçalı konstrüksiyona sahip ostenitik-martenzitik supaplarda sıvı nitrürasyon işleminin ardından meydana gelen gevreklik sorunu incelenmiştir. Gevreklik probleminin sebeplerini bulmak için, imalat sürecinde değişiklik yapılmadan veya değişiklik yapılarak elde edilmiş ve imalat sürecinin çeşitli aşamalarından alınmış olan çentiksiz numunelere Charpy-tipi darbe deneyleri uygulanmış; ayrıca sertlik ölçümleri ve mikroyapı incelemeleri de gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, supaplarda meydana gelen sıvı nitrürasyon sonrası gevrekliğe ağırlıklı olarak nitrürasyon sırasında meydana gelen faz çökelmelerinin yol açtığı tanelerarası kırılmanın sebep olduğu ve bunun yanında imalat süreci sırasında yapılan diğer işlemlerin de gevreklik üzerinde etkili olduğu bulunmuştur.
In this study, an embrittlement problem that exists after liquid nitriding in a two piece construction austenitic-martensitic engine valve which takes the air-fuel mixture into the burning room, ensures sealed environment during compression and ignition cycles and exhausts residue of burnt air-fuel mixture was investigated. To find reasons of the embrittlement problem, Charpy-type impact test was applied to the notch-less specimens which were taken from several steps of manufacturing process and manufactured by normal or modified manufacturing process. Also hardness measurements and microstructure investigations were done. As a result we found that, the embrittlement that exists after liquid nitriding depends on heavily to the phase precipitations on grain boundaries which cause intergranular fracture that occurred during liquid nitriding, however to other manufacturing processes.
URI: http://hdl.handle.net/11527/11883
Appears in Collections:Malzeme ve İmalat Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2908.pdf11.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.