Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11877
Title: Bankalarda Faiz Riski Yönetimi
Other Titles: Interest Rate Risk Management In Banks
Authors: Bolak, Mehmet
Müstecaplıoğlu, Engin
İşletme Mühendisliği
Management Engineering
Keywords: Net Faiz Marjı
Faiz riski
Gelir etkisi
Ticaret bankaları
Net Interest Margin
Interest rate risk
Income effect
Commercial Banks
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada bankaların faiz riski, Net Faiz Marjı değişimlerinin boyutu ile ölçülmüştür. Bunun için Değişim Katsayısından faydalanılmıştır. Faiz riskinin büyüklüğü Net Faiz Marjı Değişim Katsayısının büyüklüğü ile artmaktadır. Bu çalışmada sadece faiz değişmelerinin yarattığı gelir etkisi ölçülmüştür. İki farklı uygulama yapılmıştır. Birinci uygulama kamu, özel ve yabancı banka grupların Net Faiz Marjlarında meydana gelen dalgalanmalar arasındaki farkın üç aylık ve yıllık dönemler itibarıyla araştırılması ve ikinci uygulama banka büyüklüğü ile Değişim Katsayısı arasında farkın olup olmadığıdır. Uygulamalarda Varyans analizi ve Barlett Testinden faydalanılmıştır. Üç aylık bazda yapılan çalışma kamu, özel ve yabancı bankaların Değişim Katsayıları arasında fark olduğunu göstermektedir. Özel bankaların Net Faiz Marjı dalgalanmalarını, kamu ve yabancı bankalara nazaran daha kontrollü tuttuğu gözlenmektedir. Yıllık bazda yapılan çalışmada ise kamu, özel ve yabancı bankaların Değişim Katsayıları birbirine yaklaşmıştır. Banka grupları arasında önemli bir fark gözükmemektedir. Banka büyüklüğüne göre yapılan sınıflandırmalarda da faiz riskinin boyutunun banka büyüklüğü ile ilgili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
In this study the dispersion of NIM of a bank along some periods, which also indicates interest rate risk of it, are measured by standard deviation. But if we wish to compare dispersion of NIM among banks with different means, the ratio of “standard deviation / mean” should be used. Then a bank, which has lower ratio, also has lower risk. In this study just income effect are measured. Two different researches are done. First: dispersions of NIM in private-owned, state-owned and foreign-owned commercial banks in Turkey are compared. Second: the relation between bank’s size and their ratio of “standard deviation/mean” is calculated. We compare the differences between these groups by ANOVA and Barlett test. Net Interest Margins of state-owned, private-owned and foreign-owned banks are calculated as of three months period and there is a difference between group variances and arithmetical means of groups. Interest rate risk of state-owned banks is bigger than private-owned and foreign-owned banks. If we look at the “standard deviation/mean” ratios as of year between 1988 and 1996, we find closer ratios. So, we can say that there is no subsequent interest rate risk differences between these groups. Also, we find that there is no relation between interest rate risk of banks and their asset sizes.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
URI: http://hdl.handle.net/11527/11877
Appears in Collections:İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1027.pdf6.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.