Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11877
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBolak, Mehmettr_TR
dc.contributor.authorMüstecaplıoğlu, Engintr_TR
dc.date1999tr_TR
dc.date.accessioned2015-12-21T10:09:07Z-
dc.date.available2015-12-21T10:09:07Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/11877-
dc.descriptionTez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999tr_TR
dc.descriptionThesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999en_US
dc.description.abstractBu çalışmada bankaların faiz riski, Net Faiz Marjı değişimlerinin boyutu ile ölçülmüştür. Bunun için Değişim Katsayısından faydalanılmıştır. Faiz riskinin büyüklüğü Net Faiz Marjı Değişim Katsayısının büyüklüğü ile artmaktadır. Bu çalışmada sadece faiz değişmelerinin yarattığı gelir etkisi ölçülmüştür. İki farklı uygulama yapılmıştır. Birinci uygulama kamu, özel ve yabancı banka grupların Net Faiz Marjlarında meydana gelen dalgalanmalar arasındaki farkın üç aylık ve yıllık dönemler itibarıyla araştırılması ve ikinci uygulama banka büyüklüğü ile Değişim Katsayısı arasında farkın olup olmadığıdır. Uygulamalarda Varyans analizi ve Barlett Testinden faydalanılmıştır. Üç aylık bazda yapılan çalışma kamu, özel ve yabancı bankaların Değişim Katsayıları arasında fark olduğunu göstermektedir. Özel bankaların Net Faiz Marjı dalgalanmalarını, kamu ve yabancı bankalara nazaran daha kontrollü tuttuğu gözlenmektedir. Yıllık bazda yapılan çalışmada ise kamu, özel ve yabancı bankaların Değişim Katsayıları birbirine yaklaşmıştır. Banka grupları arasında önemli bir fark gözükmemektedir. Banka büyüklüğüne göre yapılan sınıflandırmalarda da faiz riskinin boyutunun banka büyüklüğü ile ilgili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study the dispersion of NIM of a bank along some periods, which also indicates interest rate risk of it, are measured by standard deviation. But if we wish to compare dispersion of NIM among banks with different means, the ratio of “standard deviation / mean” should be used. Then a bank, which has lower ratio, also has lower risk. In this study just income effect are measured. Two different researches are done. First: dispersions of NIM in private-owned, state-owned and foreign-owned commercial banks in Turkey are compared. Second: the relation between bank’s size and their ratio of “standard deviation/mean” is calculated. We compare the differences between these groups by ANOVA and Barlett test. Net Interest Margins of state-owned, private-owned and foreign-owned banks are calculated as of three months period and there is a difference between group variances and arithmetical means of groups. Interest rate risk of state-owned banks is bigger than private-owned and foreign-owned banks. If we look at the “standard deviation/mean” ratios as of year between 1988 and 1996, we find closer ratios. So, we can say that there is no subsequent interest rate risk differences between these groups. Also, we find that there is no relation between interest rate risk of banks and their asset sizes.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstıtute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectNet Faiz Marjıtr_TR
dc.subjectFaiz riskitr_TR
dc.subjectGelir etkisitr_TR
dc.subjectTicaret bankalarıtr_TR
dc.subjectNet Interest Marginen_US
dc.subjectInterest rate risken_US
dc.subjectIncome effecten_US
dc.subjectCommercial Banksen_US
dc.titleBankalarda Faiz Riski Yönetimitr_TR
dc.title.alternativeInterest Rate Risk Management In Banksen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentİşletme Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentManagement Engineeringen_US
dc.description.degreeDoktoratr_TR
dc.description.degreePhDen_US
Appears in Collections:İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1027.pdf6.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.