Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1186
Title: 1600kw, 6300v Senkron Motor Uyartım Sisteminin Plc İle Gerçeklenmesi
Other Titles: 1600kw, 6300v Synchronous Motor Static Exciter Using Plc
Authors: Dağ, Hasan
Kurtkaya, Okan
Elektrik Mühendisliği
Electrical Engineering
Keywords: senkron motor
asenkron yol verme
damper sargı
PLC
synchronous motor
asynchonous starting
damper winding
PLC
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, çıkık kutuplu senkron motorların yol verme yöntemleri ele alınmış ve asenkron yol verme yönteminin üstünlüğü anlatılmıştır. Ayrıca tezde PLC sistemlerin kontrolünün nasıl yapılacağı, bir otomasyon sisteminin nasıl tasarlanacağı ve hangi bileşenlerin kullanılacağı anlatılmaktadır. Uygulama çalışması olarak, İskenderun Demir Çelik İşletmesinde kullanılan 1600kW çıkık kutuplu, damper sargılı senkron motorların, doğru akımla uyartımı, PLC kontrollü güç elektroniği sistemi ile gerçeklenmiştir. Allen-Bradley marka PLC modülleri kullanılarak, endüstriyel bir doğru akım uyartım panosu üretilmiştir. Bu çalışma eski analog sistemin yeni dijital sisteme çevrilmesi, pano tasarımı, kontrol için gerekli PLC programının yazılmasını içermektedir. Uyartım panosunun PLC ile otomasyona geçirilmesi, mevcut analog elektronik kartların dijital kartlarla değiştirilmesiyle elde edilmiş ve bu sayede; kullanım kolaylığı, bakım süresinin azalması ve hızlı arıza tespiti gibi avantajlar sağlanmıştır.
In this study starting methods of synchronous motors and the advantages of asynchronous starting method are firstly discussed. In addition of starting methods, PLC based automation system structure is also explained. As a practical work, dc excitation of 1600kW salient-pole sysnchronous motors with damper windings, which are being used in İskenderun Iron and Steel Facility, was realized using PLC. Allen-Bradley PLC based two industrial dc excitation panels were designed and manufactured. This work includes exchanging the old analog system to the new digital system, power electronic panel design and programming the PLC. The new digital dc excitation system has advantages of user friendlyness, lower maintenance costs and easy diagnostig features compared to the old analog system.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/1186
Appears in Collections:Elektrik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4550.pdf4.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.