Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11810
Title: Ortotrop Pasternak Zeminine Oturan Reıssner Plaklarının Karışık Sonlu Eleman Yöntemi İle Statik Analizi
Other Titles: Static Analysis Of Reissner Plates Resting On Orthotropic Pasternak Foundation Via Mixed Finite Element Method
Authors: Omurtag, Mehmet
Artım, Murat
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Reissner plakları
Pasternak zemini
Karışık sonlu eleman yöntemi
Reissner plates
Pasternak foundation
Mixed finite element method
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmanın amacı, mühendislik uygulamalarında sıkça görülen plak-zemin etkileşimi problemini incelemektir. Zemin homojen bir ortam değildir. O nedenle hedeflenen problemler, ortotrop Pasternak zeminine oturan Reissner plaklarını karışık sonlu elemanlar yöntemi ile çözmektir. Geliştirilen eleman plak ve zemin davranışını kapsayan tek bir yapıdadır. Boyutlandırmada kullanılan kuvvet ve moment büyüklükleri, deplasman türü elemanlarda bir geri yer değiştirme sonucu yer değiştirmelerden türetilirken, sonuçların hassasiyetinde kayıplar oluşabilmektedir. Bu çalışmada kullanılan karışık sonlu eleman yönteminde yer değiştirmelerin yanı sıra kuvvetler ve momentler de elemanın bilinmeyenleri arasında olmakta ve doğrudan hesaplanabilmektedir. Böylece karışık sonlu eleman modellemesi ile kuvvet ve moment türü büyüklüklerin daha hassas bulunması mümkün olabilmektedir.
The main purpose of this study is to deal with the plate-foundation problem, which is often faced in the engineering applications. Foundation is not a homogeneous continuum. Hence, our objective is to solve orthotropic Pasternak foundation interacting with Reissner plates. The mixed plate finite element which is used in this study will contain the foundation influence of the soil. In displacement type finite elements, stress resultants are calculated by a back substution process which effects the sensitivity of the results. In the mixed finite element method, the stress resultants are also the element unknowns and they are calculated directly without any loss in the accuracy.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/11810
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8172.pdf3.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.