Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11809
Title: Betonarme Bir Binanın Mevcut Durumunun Ve Doğrusal Olmayan Davranışının Değerlendirilmesi
Other Titles: Assessment Of An Existing Rc Building And Evaluation Of Its Nonlinear Behaviour
Authors: Öztürk, Turgut
Almaç, Kerem
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Mevcut Yapı
Lineer Olmayan
Bölme Duvarları
Süneklik.
Existing Building
Nonlinear
Partitioning Walls
Ductility.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, ülkemizde çok rastlanılan özelliklere sahip, dört katlı betonarme bir binanın, mevcut durumunun değerlendirilmesi yapılmıştır. Bunun için, binanın yapım zamanında yürürlükte olan Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik 75 kullanılmış ve sonuçlar Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik 97’ye göre de açıklanmıştır. Bölme duvarlarının yapı davranışı üzerindeki etkilerini tespit etmek amacıyla, eşdeğer çapraz çubuklar modele dahil edilmiştir. Küçük genlikli titreşimler altında yapının serbest titreşim analizi yapılmış, bulunan doğal titreşim periyotları, binada yapılan aletsel ölçümlerle kıyaslanmıştır. Lineer olmayan çözümlemelerle yapının taşıma gücü ve süneklik kapasiteleri elde edilmiştir. Bu sonuçlar baz alınan deprem yönetmeliklerine göre açıklanmıştır. Bölme duvarlarının taşıyıcı sisteme dahil olduğu modelle lineer olmayan analiz yapılmış ve duvarların taşıma gücü ve süneklik kapasitesi açısından yapı performansına etkileri araştırılmıştır.
In this study, a four storey rc building with common features and deficiencies has been selected for a detailed assessment and evaluation work. For this purpose, Earthquake Code of Turkey 1975 has been used and the results have been explained according to the current Earthquake Code of Turkey 1997 as well. Equavalent diagonals have been added to the mathematical model in order to find out the effects of the partitioning walls on the structural behaviour. Free vibrational analysis has been carried out under microtremor vibrations, and the fundamental periods have been evaluated comperatively with the experimental measurements. Using nonlinear analysis, the load bearing and the ductility capasities of the structure has been determined. The results has been explained based on the earthquake codes. With the model that also includes the partitioning wall contributions, a nonlinear analysis has been performed to obtain their effects on the load bearing and ductility capasities of the structure.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/11809
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8078.pdf3.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.