Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11805
Title: Elastik Çubuk Ve Çerçeve Sistemlerin Burkulma Yüklerinin Varyasyonel Türev İle İncelenmesi
Other Titles: Buckling Analysis Of Elastic Bar And Frame Systems Using With Variational Derivation
Authors: Eratlı, Nihal
Gürsoy, Arif
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Varyasyonel Türev
Burkulma
Sonlu Farklar
Variational Derivation
Buckling
Finite difference
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, öncelikle elastik çubukların burkulma problemleri varyasyonel türev ve sonlu fark yöntemi kullanılarak çözülmüştür. Daha sonra yarım çerçeve ve tam çerçeve sistemlerin burkulma hesapları varyasyonel türev ve sonlu fark metodu kullanılarak yapılmıştır. Varyasyonel türevin tanımı yapılmış ve çubuk sistemlerin eleman matrisi elde edilmiştir. Daha önce elde edilen fonksiyonele varyasyonel türev uygulanarak eksenel basınç yüküne maruz çubukların bölge ve sınır şartlarına ulaşılmıştır. Elde edilen eleman matrisi kullanılarak farklı mesnet tipleri için eleman sayıları arttırılarak yaklaşık burkulma yükleri hesaplanmıştır. Uygulamalar başlığı altında sürekli ve süreksiz değişken yük problemleri, sürekli ve süreksiz değişken kesit problemleri ve sürekli kiriş problemleri incelenmiştir. Yarım çerçeve ve tam çerçeve sistemlerin burkulma yükleri hesaplanmıştır. Elde edilen değerler literatürde daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırılmıştır. Bu çalışma hakkında kısa bir sonuç değerlendirmesi yapılmıştır
In this thesis, first of all the buckling problems of elastic bar have been solved by using variational derivation and finite difference methods. After that the buckling problems of half frame and complete frame have been solved using variational derivation and finite difference methods. The fundamental idea of the variational derivation and finite difference methods have been explained and the element matrix has been obtained which belongs to elastic bar system. Variational derivation has been applied into obtaining functional and then the region and the boundary conditions are found. The approximate buckling forces including various support types with increasing element numbers have been calculated using the element matricies which are obtained. Problems of continuous and transient variable force, problems of continuous and transient variable cross-section and problems of continuous beam have been examined under the example title. The buckling force of the half frame and complete frame have been calculated. The results of the problems have been compared with past investigations about these problems in literature. Consequence evaluation of this study has been done briefly.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/11805
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8012.pdf12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.