Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11747
Title: Burulma Düzensizliği Olan Çok Katlı Betonarme Bir Yapının Taşıyıcı Sisteminin İncelenmesi
Other Titles: Analyzing Of Structural System Of Multi-storey Buildings Under Torsional Irregularity
Authors: Öztürk, Turgut
Erdurmaz, Alper
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Burulma düzensizliği
Betonarme
Çok katlı.
Torsional Irregularity
Reinforcement Concrete
Multi-storey
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada, çok katlı betonarme binalarda deprem etkileri altında meydana gelecek burulma etkileri incelenmiştir. Örnek olarak incelenen binada geometrik özellikler değil de taşıyıcı sistemin rijitliğinin dağılımı sebebiyle burulma düzensizliği yaratılmıştır. Burulma Düzensizliği deprem hesabında kullanılacak yöntemin seçiminde etken olan düzensizliktir. Burulma düzensizliği bulunan binalar sınıflandırılmış ve karakteristik özelikleri verilmiştir. Bu yapının deprem analizi, Afet Yönetmeliği çerçevesinde eşdeğer deprem yükleri ve dinamik yöntem olan modların süperpozisyonu yöntemleri ile yapılmıştır. Yapılan her türlü analiz çerçevesinde yapı projelendirilmiştir. Bu çalışma burulma düzensizliği gösteren betonarme çok katlı binaların statik ve dinamik analizi için bir örnektir.
In this study, Torsional effects are analyzed under seismic loads for multi-storey buildings. Torsional irregularity is obtained by distributing the structural system stiffness instead of using type of irregularities in plan in the sample building. It is a irregularity that effected to choose the method of seismic analysis. The buildings that have torsional irregularity are classified and are given characteristic details. The seismic analysis of this building was calculated by using equivalent seismic load method and mode superposition method according to Seismic Disaster Code. The structure was designed based on any kind of analyzing method. This study is an example for analyzing of the static and dynamic in the multi-storey buildings, which have torsional irregularity.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/11747
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
274.pdf8.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.