Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11687
Title: Maden Yataklarıın Jeoistatistiksel Değerlendirmesinde Kriging Ve Pcsv Tekniklerinin Karşılaştırılması
Other Titles: Geostatistical Assessment For Ore Deposit For Comparision Of Kriging And Point Cumulative Semivariogram Technique
Authors: Nasuf, Erkin
Öztürk, C. Atilla
Maden Kazı ve Mekanizasyonu
Mining Excavation and Mechanization
Keywords: Bölgeselleştirilmiş değişkenler
semivariogram
kriging
PCSV
Regionalized variables
semivariogram
kriging
point cumulative semivariogram
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada, kriging ve noktasal kümülatif semivariogram teknikleri bir saha içersinde incelenilen bölgeselleştirilmiş değişkenlerin nasıl dağıldığını tespit etmek amacıyla kullanılmıştır. İlk aşamada her iki tekniğin içerdiği teorik yaklaşımlar anlatılmıştır. Daha sonra ise, karşılaştırma yapılabilmesi için uygulamalar yapılmıştır. Her iki tekniğinde metal ve metal olmayan maden yataklarına uygulanması sonucunda vereceği sonuçları karşılaştırmak amacıyla Yeniköy kömür sahası ve Asiköy bakır madeni uygulama sahaları olarak seçilmiştir. Yapılan uygulamalar sonucunda elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında görülmüştür ki ; kriging yöntemi ile noktasal olarak tahmin yapmak belli kabuller içersinde mümkün olmaktadır. Bunun yanında PCSV tekniği ile de incelenilen bölgeselleştirilmiş değişkenin hangi bölgede ne derece değiştiğini tespit etmek mümkün olmaktadır.
In this study, kriging and point cumulative semivariogram (PCSV) techniques are used for defining the distrubition of regionalized variables in spatial. In the first step the theory of these two techniques is given. After that, to make comparasion for the techniques applications are done. To make a valid comparision for these two techniques for metalliferious and non-metalliferious mines Yeniköy coal mine and Asiköy copper mine are choosed as application mine deposits. The results from these application show that it is possible to make a point estimation by using kriging technique in some acceptance on the other hand it is possible to make a valid interpretation how regionalized variables get change from one point to another point by using PCSV technique.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/11687
Appears in Collections:Maden Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
715.pdf6.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.