Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11607
Title: Bir Isıtma Ve Havalandırma Sisteminin Bulanık Mantık Kontrolü
Other Titles: Fuzzy Logic Control Of A Heating And Ventilation System
Authors: Ertuğrul, Y. Şeniz
Sarı, Emrah
Makina Teorisi ve Kontrol
Theory of Machines and Control
Keywords: Bulanık Mantık Kontrol
HVAC
HVAC Kontrol Sistemleri
Fuzzy Logic Control
HVAC
HVAC Control Systems
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Enerjinin etkin kullanımı ve korunumu üzerine yapılan çalışmalar her alanda olduğu gibi toplam enerji tüketiminin % 35’ini oluşturan konut sektöründe de inceleme ve araştırma konusu olmuştur. Konut sektöründe ön plana çıkan çalışmaların önemli bir bölümü HVAC sistemleri üzerinde toplanmaktadır. HVAC sistemlerinin incelenmesinde en önemli yöntemlerden biri bu sistemlerin modellerinin kurularak benzetimlerinin gerçekleştirilmesidir. Böylece sistemlerin geçici ve sürekli durum davranışlarının yanında, kontrol edilebilirliği ve enerji etkinlikleri incelenebilir. Bu çalışma kapsamında ofis olarak kullanılan bir mahalin ısıtma ve havalandırılması incelenmiş ve enerjinin etkin kullanımı için HVAC sistemlerinde yaygın olarak kullanılan PI kontrol organına alternatif olarak PI tip bulanık mantık kontrol organı denenmiştir. Buna göre bulanık kontrol organının % 1.3’lük bir enerji tasarrufu sağladığı görülmüştür. Bu değerin ise piyasada iyi ayarlanmamış kontrol organlarıyla karşılaştırıldığında artacağı açıktır.
The studies about efficient use of energy and conservation of energy are considered in all fields such as residential building sector, which has a portion of % 35 of total energy consumption. Most of the studies focused in residential building sector are gathered on HVAC systems. One of the most important methods to analyse HVAC systems is to develop the model of the system and provide its simulation. So, it is possible to examine the transient and steady state response, controllability and energy efficiency of the system. In this study, heating and ventilation of a zone used as an office is examined and PI type fuzzy controller is tested being as an alternative to PI controller. As a conclusion, PI type fuzzy controller gives more effective and robust response compare to PI controller. The amount of heat getting from the boiler during the first working hour of both control systems is compared and it is seen that fuzzy controller provides energy conservation of 1.3 %. It is clear that this value would increase when it is compared to the industrial control applications, which are not very well tuned.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/11607
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
933.pdf5.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.