Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11570
Title: Güdümlü Füzelerde Bulanık Kontrol
Other Titles: Fuzzy Control In The Guided Missiles
Authors: Kuzucu, Ahmet
Becan, Mustafa Resa
Konstrüksiyon ve İmalat
Construction and Manufacturing
Keywords: Güdümlü Füzeler
Bulanık Kontrol
Öngörmeli Kuyruk İzleme
Guided Missiles
Fuzzy Control
Predictive Tail Pursuit
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada Bulanık Kontrol, güdümlü füzelerin izleme ve yakalama sistemlerine uygulanarak geleneksel yöntemlerle karşılaştırılmıştır. Geleneksel yöntemler olan Kuyruk İzleme ve Oransal Seyir yöntemleri ayrıntılı biçimde açıklanarak güdüm sistemlerinde bozucu etki şeklinde ortaya çıkan gürültü etkisinden söz edilmiş ve buna bağlı olarak Bulanık Kontrol kullanma gereksinimi açıklanmıştır. Öngörmeli Kuyruk İzleme de, bu tez çalışmasında önerilen bir yöntemdir ve bağıntılarıyla birlikte açıklanmıştır. Güdüm Sistemine ikinci itme etkisi uygulanması da tezin özgün çalışmalarından biri olmaktadır. Tez kapsamında yapılan bir diğer araştırma Bulanık Kontrol sonuçlarından hareketle daha basit ve maliyeti ucuz bir Kural Temelli Kontrol algoritması üzerinde çalışmak olmuştur. Tez çalışmasının önemli bir özelliği, yapılan tüm incelemelerin öncelikle bir basit füze modeli üzerinde denenmesinin ardından aerodinamik katsayıların dikkate alındığı gerçekçi bir füze modeline uygulanması olmaktadır. Her iki model üzerinde yapılan benzetim çalışmalarından başarılı sonuçlar alınmıştır.
Fuzzy Control algorithm is applied to the tracking and guidance systems of the guided missiles and is also compared to the conventional methods in this study. These methods are Tail Pursuit and Proportional Navigation Guidance which are explained in detail. The noise effect in the guidance systems as a disturbance and the reqirement of fuzzy control due to this effect are also mentioned. Predictive Tail Pursuit which is proposed method in this study is explained with its equations. One of the original works of the thesis is the seconder booster effect to the missile. The other investigation is the study on Rule Base Control is based on the results of the fuzzy control. The purpose of this work is obtain the simplified control system is cheaper than fuzzy control. The other important property of this study is whole investigations are applied to the realistic missile model which has aerodynamic coefficients after the simplified missile model. The simulation studies for each model are obtained the good results.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/11570
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
747.pdf4.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.