Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11560
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŞanlıtürk, Kenan Yücetr_TR
dc.contributor.authorÇakar, Orhantr_TR
dc.date2003tr_TR
dc.date.accessioned2015-12-17T12:44:36Z-
dc.date.available2015-12-17T12:44:36Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/11560-
dc.descriptionTez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003tr_TR
dc.descriptionThesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003en_US
dc.description.abstractÖlçülmüş titreşim verilerinin kalitesinin, transdüser kütlesi ve mesnet elemanları gibi sistematik hatalar ve parazitler nedeni ile olumsuz yönde etkilendiği bilinmektedir. Bu verilerle yapılan analizlerin doğruluğu ve güvenilirliği de kullanılan verilerlerin kalitesine bağlıdır. Bu tezin amacı, ölçülmüş titreşim verilerinden, özellikle Frekans Tepki Fonksiyonu (FTF) formundaki modal test verilerinden sistematik hatalar ve parazitler ayıklanarak bu verilerin kalitesinin iyileştirilmesidir. Bu çalışmada, ölçülmüş FTF ‘lerdeki sistematik hataların kaldırılması için yapısal modifikasyon yaklaşımına dayalı olarak yeni bir yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntem hem transdüser kütlesi hem de mesnet elemanlarının etkilerinin kaldırılması için uygulanabilmektedir. Ayrıca FTF ‘lerdeki parazitlerin ayıklanması için de Tekil Değerlerine Ayrıştırma Tekniğine (TDA) dayalı olarak yeni yöntemler geliştirilmiştir. Sunulan yöntemlerin geçerliliği ve uygulanabilirliği hem sayısal simülasyonlarla hem de gerçek deneysel veriler kullanılarak incelenmiştir. Bu tezde geliştirilen yöntemler kullanılarak ölçülmüş FTF lerin kalitesinin önemli ölçüde iyileştirilebileceği gösterilmiştir. Bu tezde sağlanan başarılar ile ölçülmüş titreşim verilerini kullanan bir çok uygulamanın başarı oranının ve güvenilirliğinin arttırılabileceğine inanılmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractIt is well-known that the quality of the measured vibration data is adversely affected by noise and systematic errors such as the mass loading effects of transducers and the effects of suspension elements. It is also known that the accuracy and the reliability of various analyses using experimental data strongly depend on the quality of the measured data. This thesis aims to improve the quality of the measured vibration data - in particular, modal test data in the form of Frequency Response Functions (FRFs) - by removing the systematic errors as well as noise from measured FRFs. In this study, a new method based on structural modification approach is developed for the elimination of systematic errors from measured FRFs. The formulation presented here is general in the sense that it can be applied for removing the adverse effects of both transducer mass loading and suspension elements. Also, several new methods based on Singular Value Decomposition (SVD) technique have been developed for the elimination of noise from measured FRFs. The validity and the applicability of the proposed methods in practice are assessed by extensive numerical simulations as well as using real experimental data. It is shown that the high degree of improvements of the quality of the measured FRFs can be achieved by utilising the methods developed in this thesis. It is believed that the achievements in this thesis will lead to higher reliability and success rate in many applications using measured vibration data.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectModal testtr_TR
dc.subjectFrekans Tepki Fonksiyonutr_TR
dc.subjectparazit ayıklamatr_TR
dc.subjecttransdüser kütle etkisitr_TR
dc.subjectmesnet etkisitr_TR
dc.subjectTekil Değerlerine Ayrıştırmatr_TR
dc.subjectyapısal modifikasyon.tr_TR
dc.subjectModal testingen_US
dc.subjectFrequency Response Functionsen_US
dc.subjectNoise Eliminationen_US
dc.subjectTransducer Mass Loadingen_US
dc.subjectSuspension Effectsen_US
dc.subjectSingular Value Decompositionen_US
dc.subjectStructural Modification.en_US
dc.titleTitreşim Testlerinden Elde Edilen Verilerin Kalitesinin İyileştirilmesitr_TR
dc.title.alternativeImproving The Quality Of Measured Vibration Dataen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentKonstrüksiyon ve İmalattr_TR
dc.contributor.departmentConstruction and Manufacturingen_US
dc.description.degreeDoktoratr_TR
dc.description.degreePhDen_US
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2365.pdf9.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.