Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11499
Title: Toprak Altı Sulama Sistemlerinin Hidroliği
Other Titles: The Hydraulics Of Subsurface Irrigation Systems
Authors: Kapdaşlı, Sedat
Özkurt, Özlen
Su Mühendisliği
Hydraulics Engineering
Keywords: Toprak altı sulama sistemleri
poroz borular
damlatma sulama
Subsurface Irrigation
Porous Pipes
Trickle Irrigation
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışma, sulama konusunda yeni bir uygulama alanı olan toprak altı sulama sistemleri hakkındadır. Yeni bir uygulama olduğundan, yeterli kaynak ve literatür pek fazla bulunmamaktadır. Bu amaçla, yağmurlama ve damlatma sulama ile ilgili olarak daha önceden yapılmış çalışmalardan yola çıkarak, poroz boruların hidroliği incelenmeye çalışılmıştır. Bu hidrolik sistemin uygun olup olmadığı araştırmak için hidrolik laboratuarında öncelikle bir deney düzeneği kurulmuştur. Kurulan bu sistemde belirli sabit basınçlar altındaki değişik boylarındaki borularda debi değerleri hesaplanmıştır. Hesaplanan bu değerlerin, toprak altı sulama sistemlerinin hidroliği ile paralellik gösterip göstermediği karşılaştırılmış ve sonuçları değerlendirilmiştir.
This thesis is about a new irrigation application field, called subsurface irrigation systems. Being a brand new application, there exist unsatisfactory number of referrences and publishments covering this topic. Therefore, the hydraulics of porous pipes is examined referring to the data obtained from the investigation of sprinkler and trickle irrigation systems. And in order to check whether the analyzed hydraulic system works or not, a testing equipment is set up in the hydraulics laboratory. This equipment is utilized in the determination of the discharge values of the flow passing through pipes of different lengths, in different periods and under different predetermined constant pressures. And consequently, comparing the obtained values with the hydraulics of the subsurface irrigation some comments on this study are submitted in the end.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
URI: http://hdl.handle.net/11527/11499
Appears in Collections:İnşaat Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
201.pdf10.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.