Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11498
Title: Coğrafi Bilgi Sistemi İle Baraj Haznelerinin İzlenmesi
Other Titles: A Study About Using Of Geographical Information System For Observing The Dam Reservoir
Authors: Kapdaşlı, Sedat
Mercan, Dilek Eren
Su Mühendisliği
Water Engineering
Keywords: CBS
Hazne
Çözünmüş oksijen
pH değeri
GIS
Reservoir
Dissolved oxygen
pH
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada araştırma bölgesi olarak İstanbul Kemerburgaz’daki Erikli Göleti seçilmiştir. Göl alanında su kütlesinin özelliklerini karakterize edecek sekiz farklı nokta belirlenerek, noktaların koordinatları ölçülmüş ve mevcut harita üzerine işlenmiştir. Aylık olarak her noktada su yüzeyi ve dibinde gözleme parametreleri olarak şeçilen çözünmüş oksijen, pH derecesi, ve su sıcaklığı ölçülmüştür. Günlük hava sıcaklığı ve yağış miktarı Bahçeköy Rasat İstasyonundan alınmıştır. Yapılan bu çalışma sonucunda baraj ve gölet haznelerinin gözlenmesinde Coğrafi Bilgi Sisteminin çok etkili bir şekilde kullanılabileceği tespit edilmiştir.
In this study the applicability of GIS has been investigated. Erikli Reservoir in Istanbul, Kemerburgaz has been chosen as polit area. For measuring the characteristics of the water in Erikli Reservoir, eight different points had been found and located on the map. The dissolved oxygen , pH and water temperature being the observation parameters ,had been measured on the surface and at the deepest end of the water for each of the eight points. Air temperature and the precipitation amount had been obtained from Bahçekoy observatory. As a result of this study it has been found that Geographical Information Systems could be very efficient in observing the pond and dam reservoir.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
URI: http://hdl.handle.net/11527/11498
Appears in Collections:İnşaat Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
197.pdf6.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.