Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11492
Title: Askı Malzemesi İçin En Uygun Olasılık Dağılımları
Other Titles: Best Fit Probability Distributions For Suspended Sediment
Authors: Cığızoğlu, H. Kerem
Karakaş, Mehmet Ertan
Su Mühendisliği
Hydraulics Engineerin
Keywords: Askı Malzemesi
Olasılık Dağılımları
Akarsu
Suspended Sediment
Probabilty Distributions
River
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada A.B.D. nehirlerindeki en az on yıl süreli ve sürekli ölçüm yapılmış istasyonlardaki askı malzemesi verileri değerlendirilmeye tutulmuştur. Veri günlük, yıllık toplam ve yıllık max. askı malzemesi olarak gruplanmıştır. Çalışmada A.B.D. nehirlerindeki askı malzemesi istasyonlarındaki verilere göre yapılmasının sebebi bugüne kadar dünyadaki en uzun süreli, sürekli ve müdahelesiz askı malzemesi ölçümlerinin USGS tarafından A.B.D. nehirlerinde yapılmış olmasıdır. Türkiyedeki akarsularda askı malzemesi ölçümleri EİEİ tarafından yapılmaktadır. Fakat askı malzemesi ölçümleri her ayın sadece bir gününde yapılmakta ve takip eden aylarda farklı günlerde ölçülmektedir, bu şekilde yapılması olasılık dağılımlarının uygulanması açısından uygun değildir. Çalışmada olasılık çizgisi korelasyon testi ve L-momentler diyagramları kullanılarak askı malzemesinin çeşitli olasılık dağılımlarına uygunluğu kontrol edilmiştir. Sonuçlar karşılaştırılmıştır.
In this study continuous suspended sediment records longer than 10 years obtained by USGS in USA rivers are uemployed. The data are grouped as daily total, yearly total and yearly maximum. The reasons of studying on the suspended sediment data in American rivers are; USGS made continuous, long and non interference suspended sediment measurement up to today. Measurement of suspended sediment is done by EİEİ in Turkey. However the measurements of suspended sediment are made in one day of a month and in the succeeding months the measurement day changes. Probability distributions can not be found using such kind of measurements. In the study the probability plot correlation coefficient test and L-moment diagrams are used to fit the probability distributions to suspended sediment and the results are compared.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/11492
Appears in Collections:İnşaat Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2239.pdf10.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.