Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11459
Title: Dikdörtgen kesitli çift jetler üzerine deneysel bir çalışma
Other Titles: An Experimental study on rectangular twin jets
Authors: Atlı, Veysel
Erdem, Duygu
Uçak Mühendisliği
Aircraft Engineering
Keywords: Jet Akımı
Çift Jetler
Bir Yüzeye Dik Olarak Çarpan Jet Çifti
Sıcak Tel Anemometresi
Jet Flow
Twin Jet
Twin Jet Impingment on a Flat Surface
Hot-wire Anemometry
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, aynı düzlem üzerindeki iki dikdörtgen yarıktan birbirine paralel olarak çıkan iki jetin birbirleri ile etkileşimleri deneysel olarak incelenmiştir. Deneyler İstanbul Teknik Üniversitesi Trisonik Araştırma Merkezindeki üflemeli rüzgar tünelinde gerçekleştirilmiştir. Farklı çift jet konfigürasyonları için akım alanı sıcak-tel anemometresi kullanılarak taranmış ve akım görüntüleme metodlarıyla görüntülenmiştir. Çift jet akımının karışma ve yayılma karakteristiklerinin iyileştirilmesi için iki jet çıkış kesidi arasına silindirik bir yapı yerleştirilmiş ve bu yapının akım yapısına, jetlerin yapışma ve birleşme uzaklıklarına etkisi incelenmiştir. Söz konusu akım önüne, çeşitli akım altı pozisyonlara, yerleştirilen düzlem levha aracılığı ile yüzeye çarpma halinde yüzey üzerinde oluşan basınç alanı ve akım yapısı incelenmiştir.
In this study the interaction of two parallel jets issuing from identical rectangular slots is investigated experimentally. Experiments are carried out in a blowing down open type wind tunnel in Trisonic Research Center of Istanbul Technical University. Twin jet flow field is investigated by using hot-wire anemometer and flow visualisation techniques for different twin jet configurations. In order to enhance the mixing and spreading properties of the jet flow, a cylindirical body is placed between jet exits. The effect of the cylindrical convex body on the flow development, merging and combined point locations ect. are examined. Flow pattern of twin jet impingement on a flat surface and resulting presure distributions on the plate are investigated by placing a flat plate at different downstream positions from the exit.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/11459
Appears in Collections:Uçak ve Uzay Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
752.pdf5.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.