Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1143
Title: 0.35 Um Yüksek Gerilim Cmos Prosesinde Giriş İşaret Aralığı Genişletilmiş 14 Bıt 1msps Sar Adc
Other Titles: Wide Input Signal Range 14 Bits 1msps Sar Adc In 0.35 Um High Voltage Cmos Process
Authors: Aksın, Devrim Yılmaz
Özkaya, İlter
Elektronik Mühendisliği
Electronics Engineering
Keywords: Analog sayısal çevirici, yüksek gerilim örnekleme
Analog to digital converter
high voltage sampling
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada giriş işaret aralığı genişletilmiş, 14 bit çözünürlükte ve 1 MSps örnekleme hızında çalışan ardışıl yaklaşımlı analog sayısal çevirici gerçeklenmiştir. Giriş işaret aralığını genişletmek üzere yeni bir örnekleme tekniği önerilmiştir. Bu teknik kullanılarak gerçeklenen örnekleme anahtarı standard tümdevre gerilimi ile sürülebilmekte, fakat besleme değerinin çok üstündeki analog işaretleri örnekleyebilmektedir. Bahsedilen anahtar gerçeklenmiş ve işlerlik testlerini geçmiştir. Bu anahtar kullanılarak tasarlanan analog sayısal çeviricinin performansı benzetimlerle doğrulanmış ve pazarda bulunan ürünlerle kıyaslanmıştır. Kullanılan örnekleme tekniği sayesinde, özellikle güç tüketimi açısından büyük avantaj sağladığı görülmüştür. Tasarlanan analog sayısal çevirici için muhtemel kullanım alanları sayısal kontrollü süreç kontrol sistemleridir. Bundan başka, otomotiv ve telekom sanayiileri gibi yüksek gerilim gerektiren alanlarda da kullanılabilir.
In this study, a wide input range, 14 bit resolution, and 1 MSps sampling speed successive approximation analog to digital converter is realized. In order to increase the input signal range a novel sampling technique is proposed. The sampling switch realized by using the proposed technique can sample much higher voltages than its supply voltage. The switch was implemented and it passed functionality tests. The performance of the analog to digital converter implemented via the proposed high voltage sampling switch is proved by simulations. Moreover, its performance is compared with the products in the market. Thanks to the novel sampling technique, a big advantage is observed especially in terms of power consumption. One of the possible application areas of the designed analog to digital converter is the digital controlled process control systems. Furthermore, the industries such as automotive and telecom where high voltages are required are other possible application areas.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/1143
Appears in Collections:Elektronik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11041.pdf4.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.