Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11258
Title: İtü Trisonik Rüzgar Tünelinin Transonik Akış Özelliklerinin Belirlenmesi
Other Titles: Determination Of Transonic Flow Properties Of Itu Trisonic Wind Tunnel
Authors: Çetiner Yıldırım, Okşan N.l.
Sayın, Ahmet
Uzay Mühendisliği ve Teknolojisi
Space Sciences and Technology
Keywords: Transonik Akış
Rüzgar tüneli
Basınç dağılımı ölçümleri
Transonic flow
Wind tunnel
Pressure distribution measurements
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: İTÜ 150mm150mm Trisonik Rüzgar Tüneli, 0.4 - 2.2 ve 2.4 - 4.0 Mach sayısı aralıklarında istenilen hızda deney yapmaya olanak tanıyan bir tüneldir. Değişik deney şartlarını sağlaması açısından boğaz açıklıklarının değişebilir olması gerekmektedir. Bu özellik avantaj gibi görünmesine rağmen birçok kez akış kalitesini kötü yönde etkilemektedir. Bu çalışmada, öncelikle tünelin mevcut basınç duyargaları kalibre edilmiştir. Daha sonra deney odasındaki toplam ve statik basınç dağılımı elde edilerek akım kalitesi bulunmaya çalışılmıştır. Toplam basınç ölçümleri 0.7 – 1.3 Mach sayıları arasında yapılırken, statik basınç ölçümleri sadece 2.2 Mach sayısında yapılmıştır. Son olarak statik basınç ölçümleri esas alınarak deney şart ve sonuçlarının tekrarlanabilirliği üzerinde durulmuştur.
ITU Trisonic Wind Tunnel is capable of covering Mach number ranges of 0.4 - 2.2 and 2.4 - 4.0. Although continuous variation of throat areas seems to be advantageous in terms of experimental capabilities, it adversely affects the flow quality. In this study, pressure measurements are performed to determine the flow quality within the test section of the 150x150 Trisonic Wind Tunnel using total or static pressure probes attached to a traversing system. At first the calibration of the tunnel transducers are redone. Then, some experiments are done to find total pressure distributions at transonic flows and static pressure measurements at the design Mach number of the tunnel in the test section. Finally, the repeatability of the results is checked.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/11258
Appears in Collections:Uçak ve Uzay Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7978.pdf8.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.