Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11242
Title: Doğal Akışlı Hidroelektrik Potansiyelin Belirlenmesinde Bölgesel Analiz Yaklaşımı
Other Titles: Regional Analysis Approach To Determination Of Hydroelectric Potential Of Natural Gravity Flow
Authors: İlhan, Avcı,
Yanık, Bahattin
Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği
Hydraulics and Water Resources Engineerin
Keywords: Doğal akışlı hidroelektrik potansiyel
bölgesel debi süreklilik eğrisi
küme analizi.
hydroelectric potential of natural flow
regional flow duration curve
cluster analysis
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, bölgesel ölçekte hidroelektrik potansiyelin belirlenmesinde akım ölçüm değeri olmayan veya eksik olan yerlerde proje debisinin belirlenmesi için hiyerarşik ve hiyerarşik olmayan küme analiz (cluster analysis) yöntemleri kullanılarak bölgesel debi süreklilik eğrilerinin elde edilebileceği ortaya konmuştur. Küme analiziyle oluşturulan homojen bölgelere ait sınırların, veri olarak kullanılan özgül debi değerlerinin standart hale getirilip getirilmemesine, özgül debi süreklilik eğrisinin kullanılan aralığına ve küme analiz yöntemine bağlı olarak değiştiği belirlenmiştir. Doğal akışlı hidroelektrik santraller için debi süreklilik eğrisinin aşılma olasılığı %30-%100 olan aralığının kullanılmasının uygun olması sebebiyle bu aralıktaki veriler standart hale getirilerek küme analiziyle bölgesel debi süreklilik eğrileri elde edilmiştir.
This study shows that regional flow duration curves can be obtained by means of methods of hierarchical or non-hierarchical cluster analysis in order to determine the design flow values of the regional hydroelectric potential where measured flow data do not exist or is incomplete/inadequate. It is determined that change of the boundaries of homogenous sub-regions depends on whether making or not making standard the specific flow duration curve values being used as data, and the used interval of specific flow duration curve and cluster analysis methods. The regional flow duration curves are obtained, because it is appropriate for natural flow hydropower plants to use the probability of excess of flow duration curve, which is 30%-100%, with cluster analysis by making data in that interval standard.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/11242
Appears in Collections:Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8311.pdf17.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.